قوانین خوشحال بودن؛ ۷ اصلی که رعایت اونا زندگی تون رو شیرین می سازه 

در عصر مدرن به دنبال تخصصی شدن جنبه های مختلف زندگی آدما، وابستگی افراد جامعه به همدیگه واسه تأمین نیازای خود افزایش یافته­ است. افزایش اینجور وابستگی ای موجب ظهور و بروز شکلای مختلف روابط اجتماعی گردیده؛ طوری که الان کمتر رابطه ­ای رو می ­توان پیدا که فقط جنبه ی فردی داشته و خالی از هر نوع آثار اجتماعی باشه. روابط اجتماعی به تَبَع وجود خود دارای آثار اجتماعی هستن؛ یعنی علاوه بر دو طرف رابطه، بر افراد دیگری در سطح جامعه هم اثر می­ گذارند و واسه اونا حقوق و تکالیفی رو به شکل مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد می ­کنن. بر این پایه ضرورت داره که این روابط اجتماعی هم نسبت به دو طرف رابطه و هم نسبت به افراد ثالثی که به شکل غیرمستقیم تحت اثر این رابطه قرار دارن، ساماندهی شه. مسئولیت ساماندهی این روابط در سطح جامعه رو نهادی با عنوان قانون اجرا می ­کنه. قوانینی که از طرف نهادهای رسمی جامعه (مجلس) تصویب می­ شن، حقوق و تکالیف دو طرف روابط اجتماعی و هر فرد مربوط به این روابط رو تعیین می­ کنن. آشنایی با کاربرد قوانین مربوط به هر کدوم از این روابط واسه جلوگیری از ظهور و بروز اختلافات و حل و فصل صلح آمیز اونا ضرورت داره. یکی از عادی ترین روابطی که بین افراد جامعه برقرار می ­شه، رابطه استیجاری و یا قانون مالک و مستاجره که در این مقاله به توضیح اون خواهیم پرداخت.

 

رابطه استیجاری به شکل قرارداد اجاره بین افراد جامعه شکل می­ گیرد و دارای چار رکنه:

 1. موجر (اجاره دهنده)؛
 2. مستأجر (اجاره کننده)؛
 3. عین مستأجره (چیزی که اجاره داده می شه)؛
 4. اجاره بها (بهایی که اجاره کننده در قبال اجاره کردن پرداخت می­ کنه).

این رابطه که به شکل عقد اجاره برقرار می­ شه، حقوق و تکالیفی رو واسه موجر، مستأجر و افراد دیگر به وجود می­ آورد و علاوه بر این شامل بعضی قوانین در مورد عین مستأجره می ­شه. بر این پایه به خاطر ساماندهی این رابطه قوانینی تصویب شده­ است که بعضی از اونا از دید عنوان، عام و بعضی دیگر خاص هستن. با توجه به این که قراردادهای اجاره پیرو دو قانون یعنی قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر هستن، واسه پرداختن به کاربرد قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر، اول به قانون مدنی و بعد به قانون روابط موجر و مستأجر اشاره می کنیم.

روابط موجر و مستأجر در قانون مدنی

قانون مدنی مهم ترین قانونیه که بخش کلی ای از قوانین و شرایط عام و اختصاصی حاکم بر روابط بین افراد یک جامعه رو توضیح نمودهه. قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسیده و مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ اون، به بیان قوانینِ کلی و عامِ مربوط به عقد اجاره اختصاص پیدا کرده. برابر چیزی که در این مواد اشاره شده­ است عین مستأجره در عقد اجاره می ­تواند شخص، وسیله یا حیوان باشه و موارد اجاره ی افراد هم اجاره ی خدمه و کارگر و اجار ه ی مسئول حمل ونقل رو در برمی گیرد؛ یعنی قانون مدنی مشخص نمودهه که قرارداد اجاره نسبت به چه اموری می­ تواند منعقد شه. در این مواد اول تعریف حقوقی عقد اجاره بیان شده و بعد قوانین حاکم بر اون توضیح شده که از مهم ترین این قوانین می­ توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. نحوه ی انعقاد قرارداد اجاره و حقوق و تکالیف هر کدوم از دو طرف اون (موجر و مستأجر) رو مشخص نمودهه.
 2. شرایط و ضوابطی رو که باید در انعقاد عقد اجاره رعایت شه، تعیین کرده؛ مثل اونکه در ماده ۴۶۸ قانون مدنی تصریح شده که حتما باید در عقد اجاره مدت اجاره مشخص شه و در غیراین صورت عقد باطل هستش.
 3. قوانین و شرایط مربوط به عین مستأجره رو مورد اشاره قرار داده.
 4. مشخص کرده که اگه اگه هر کدوم از دو طرف به تکالیفی که طبق این قرارداد واسه اونا ایجاد شده عمل ننمایند، طرف مقابل چه اقدامی می ­تواند بکنه.
 5. مشخص کرده که در صورت وجود چه شرایطی دو طرف می­ توانند قرارداد رو فسخ کنن (برهم بزنن) و در چه زمانی عقد منفسخ می شه (خود به خود از بین می­ رود).
 6. در این مواد پیش بینی شده که دو طرف قرارداد اجاره در مورد چه مواردی می­ توانند طبق توافق طرفینی خود عمل کنن و در چه مواردی مجبور هستن طبق چیزی که قانون تعیین نمودهه عمل کنن.

قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر در قانون مالک و مستاجر

علاوه بر پیش بینی قواعدی به شکل عام و کلی در قانون مدنی درخصوص قرارداد اجاره که کلا حقوق و تکالیف هر کدوم از دو طرف قرارداد و ضمانت اجرای نبود پای بندی به این تکالیف رو مشخص کرده­ است، در مورد قرارداد اجاره قانونی با عنوان قانون روابط موجر و مستأجر تصویب شده. این قانون اولین بار در سال ۱۳۵۶ تصویب شده و پس از اون چندین مرتبه، اصلاح و در بعضی موارد، موادی به اون الحاق شده اما چیزی که الان در محاکم اجرا می­ شه، آخرین اصلاحیه ی این قانون در سال ۱۳۷۶ه. قانون روابط موجر و مستأجر شامل ۱۳ ماده و مهم­ ترین نکاتی که در این مواد مورد تأکید قرار گرفته عبارتند از:

الف. شرایطی که باید واسه انعقاد قرارداد اجاره از دید شکلی رعایت شه تا بشه گفت قرارداد اعتبار داره و می ­توان در محاکم به اون دلیل نمود؛ مثلا برابر ماده دوم این قانون باید اون دسته از قراردادهای اجاره که به شکل عادی منعقد می­ شن به وسیله دو نفر مورد اعتماد به عنوان شاهد گواهی شن و نسخه های این قرارداد به وسیله دو طرف امضا شه.

ب. تعیین شرایط و فرایندی که در صورت پایان مدت عقد اجاره باید طی شه تا موجر بتونه اقدام به تخلیه ی عین مستأجره کنه و ارائه راهکارهایی که موجر می تونه در صورت ادعای ورود ضرر به ثروث مورد اجاره از راه اون دادخواست خود رو پیگیری کنه.

پ. تعیین این موضوع که اگه مدت قرارداد اجاره به اتمام برسه و دو طرف بر تمدید اون توافق نکنن، مستأجر دارای چه حقوقیه و چیجوری می ­تواند به حقوق خود برسه.

ت. پرداختن به این موضوع که حق سرقفلی چه نوع حقی بوده، شرایط اون چیه، چیجوری به وجود اومده و چیجوری ساقط می شه و از بین می ­رود.

کلا اینجور می­ توان گفت که قانون مدنی در مورد عقد اجاره قواعدی رو به شکل ماهوی پیش بینی کرده؛ یعنی موادی که در قانون مدنی در مورد عقد اجاره مورد اشاره قرار گرفتن به این موضوع می ­پردازند که از پایه باید یک قرارداد اجاره به چه نحوی منعقد شه و چه شرایطی باید در اون رعایت شه تا بشه گفت که این عقد صحیحه و هر دو طرف باید به اون پای بند باشن. در مقابل قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر در چند ماده و به شکل محدود درصدد بیان این مطلبه که چه شرایطی باید وجود داشته باشه تا بشه به قراردادی که منعقد شده­ است، در محاکم دلیل نمود. مثلا در صورتی که در قرارداد اجاره امضای موجر و مستأجر وجود نداشته باشه، دو طرف نمی­ توانند اونو در محاکم مورد دلیل قرار بدن و براین پایه امکان داره از حقوق خود محروم شن. علاوه بر این، قانون روابط موجر و مستأجر مشخص نمودهه که چه مراحلی واسه بازپس گرفتن ثروث مورد اجاره از مستأجر باید طی شه.

فرق کاربرد این دو قانون در روابط مالک و مستأجر با مثالی که می خوام بزنم به روشنی مشخص می شه:

برابر ماده ۴۹۴ قانون مدنی در صورت پایان یافتن مدت اجاره ی عقد اجاره از بین میره اما اینکه موجر باید چه فرایندی رو طی کنه تا بتونه تخلیه ی عین مستأجره رو خواسته کنه، موضوعیه که ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر به اون پرداخته.


قوانین خوشحال بودن؛ ۷ اصلی که رعایت اونا زندگی تون رو شیرین می سازه 

با رعایت چند قانون آسون، می تونین زندگی شادتری داشته باشین. درادامه، با «چه جوری» همراه باشین تا قوانین شادبودن رو مرور کنیم. شاید خوندن یک فهرست در سایت چه جوری، تموم مشکلات شما رو حل نکنه، اما به هرحال ابزاری سودمنده.

 

همه ما روزهای سخت و آسون خیلی در زندگی خود داشته ایم. بعضی وقتا اون قدر استرس داشته ایم که نمی تونستیم خوشحال باشیم. بعضی از ما، اون قدر درگیر زندگی خود شده ایم که معنی شادی رو از یاد بردیم. هفت قانون شادی که در زیر اومده، به ما یادآوری می کنه که میشه در سخت ترین روزها هم خوشحال بود. این هفت قانون به ما که شادی رو از یاد بردیم، اصول اونو آموزش می ده.

پیوسته کمک رسان باشین

به آدما دقت کنین. به احساسات اونا در هر لحظه، رقابتایی که با اون روبه رو هستن، سادگی تنهایی اونا سر میز ناهار، سختی بالارفتن از پلهای سومین طبقه، همه وهمه رقابتایی هستن که ما به عنوان یک آدم با اونا روبه رو هستیم.

بیایید یک موقعیت فرضی رو درنظر بگیریم. فرض کنین که هنگام مراجعه به مطب دکتر، وارد آسانسور شدین، نگاه تون به خانمی میفته که در ویلچر به طرف آسانسور میاد. شما غم اونو حس می کنین. سلامتی و زندگی ای خوشحال و سالم، آرزوی تک تک ماست اما واقعیتای دنیا، ناراحت کننده هستن. همه ما به دستی کمک کننده نیاز داریم.

دفعه ی بعد که شخصی به شما تنه زد، ناخودآگاه حرف اشتباهی به زبون آورد، یا واسه گذاشتن باری سنگین در خودرویش به کمک نیاز داشت، روی خود رو برنگردانید. به یاد داشته باشین که واکنش شما می تونه بهترین یا بدترین قسمت روز اونو شکل بده.

به تعهدهای خود پایبند باشین

تعهد فقط محدود به روابط زناشویی نیس. در جامعه ی امروز، وفاداری چیزی کمیابه. ما اون قدر درگیر مسائل مختلفی در یک لحظه هستیم که بعضی وقتا قولایی رو که دادیم یا حرفایی که زدیم، از یاد میبریم.

واسه همین، یکی از تأثیرگذارترین کارایی که می تونیم واسه بقیه انجام بدیم، عمل کردن به گفته ها و قول هامونه. فارغ از اینکه که در همون حالی هستیم که قول دادیم یا نه، این راستی و درستیه.

همیشه خوش رو باشین

تابه حال شده که خودروی خود رو متوقف کنین تا کسی از خیابون عبور کنه یا سرعت خود رو کم کنین تا خودروی دیگری در راه شما قرار بگیره؟ واسه اونکه خوش رویی خود رو نشون بدین، می تونین لبخند بزنین و سر یا دست خود رو تکان بدین. گرچه این عمل به نظر آسون می رسه، تأثیری عجیب بر شادی شما داره.

خوش رویی چیزی نیس که به سعی زیادی نیاز داشته باشه. واسه همین عجیبه که این روزها خیلی کم شده. اگه همه ما کمی واسه خوش رویی سعی کنیم یا با همدیگه مهربون تر باشیم، می تونیم فرق بزرگ و مثبتی در زندگی افراد خیلی بسازیم. در زندگی روزمره ی خود خوش رو باشین، به فروشنده سوپرمارکت لبخند بزنین، به راننده ی اتوبوس «خسته نباشید» بگید و واسه راننده ی تاکسی روز خوبی آرزو کنین.

با همه صادق و روراست باشین

یکی از بزرگ ترین درسایی که فراگرفته ام اینه که سروکار داشتن با چه کسائی یا بودن در چه موقعیتا زیاد اهمیتی نداره. مهم اینه که ما در حال صحبت با یک آدم هستیم؛ انسانی با خونواده، رقابتا، درگیریا و محدود کردنای خودش، درست مثل خود ما. انسانی که شاید امروز صبح از دنده چپ برخاسته باشه، انسانی که لذت و درد رو حس می کنه.

معمولا وقتی با فردی روبه رو میشیم که در ترافیک، از بین خودروها راه خود رو باز می کنه یا در صف تره بار، خارج از نوبت کار خود رو انجام می ده، به یادآوردن آدم بودن اون و ویژگیای انسانی اش سخت به نظر می رسه. ممکنه دلیل کنین که هرکسی لیاقت مهربانی شما رو نداره، اما به یاد داشته باشیم که ما نباید با بقیه به خاطر چیزی که هستن مهربون باشیم؛ بلکه باید به خاطر خودمون با اونا مهربون باشیم.

مساوی قضاوت کنین

دو نفر می تونن دقیقا یک چیز رو به دو روش متفاوت بکننن و بدونن که اونو درست انجام دادن؛ چون اونا به روش شون خو گرفتن. حال فرض کنین که قرار باشه همین کار رو، این دو نفر باهم بکننن. نشونه که کمی درگیری یا بحث در مورد چگونگی انجام اون پیش میاد.

مواردی این چنینی ریشه ی خیلی از بحثا در رابطه ها هستن. به همین دلیله که ما باید عدالت رو تو ذهن مون رعایت کنیم. چه چیزی منطقی تره؟ چه چیزی واسه طرفای درگیر در انجام این کار منصفانهه؟ چه کاری باعث می شه به هدف برسیم و ، همه راضی باشن؟

این کار بالاتر از سازشه. درواقع، اینجا شما سعی می کنین تا احساسات یک شخص دیگر رو درک کنین و اونو در تصمیم گیریای خود درنظر بگیرین.

از مناقشات و پریشونیا دوری کنین

زندگی بی دعوا تقریبا غیرممکنه. اما بعضی وقتا در صفحه های اجتماعی خود، با افرادی روبه رو میشیم که همیشه در حال غرولند در مورد یک چیز هستن.

درنهایت، وقتی شخصی به طور همیشگی خود رو در پریشونی پیدا میکنه، باید از خود بپرسد که چه چیز یا چه شخصی در همه دردسرها و پریشونیای اون مشترکه. بعضی وقتا این پریشونیا رو شخصی در زندگی شما به وجود میاره که دوری از اون سخته. بعضی وقتا هم ممکنه از کنترل ما خارج شه.

دوری از این پریشونیا و مناقشات کار آسونی نیس اما گیرکردن در یک دور باطل از پریشونی، تصادفی نیس. اینجا، تصمیمات ما عامل این دور باطل شده؛ پس باید اونا رو بازنگری کرد.

تشکر خود رو به بقیه نشون بدین

ما خیلی آسون کارایی رو که بقیه واسه ما انجام دادن، به ویژه اگه کوچیک باشن، از یاد میبریم. ممکنه ما تو ذهن خود قدردان اونا باشیم اما اگه اونا تشکر ما رو نبینند، انگار در کل این عمل رو انجام نداده ایم.

هم در زندگی کاری و هم در زندگی شخصی، باید تشکر خود رو به دور و بریا مون نشون دهیم. در دنیا امروز ما، که همه چیز با سرعت پیش میره و خیلی خودخواهانهه، یک «متشکرم» آسون، جادو می کنه.

هیچ یک از ما کامل نیس

ما تحت فشار قرار داریم، ممکنه بیش ازحد استرس داشته باشیم، خیلی کار کرده یا خیلی خسته باشیم. ممکنه در یکی از همین زمانا، با کسی که دوستش داریم، خوب برخورد نکنیم. نمیشه از ما توقع داشت که همه چیز رو مدیریت کنیم و حتی یک کار اشتباه هم انجام ندیم.

اما کاری که قادر به انجامش هستیم، اینه که هرازگاهی به خودمون زمان بدیم تا بتونیم خوب عمل کنیم تا مطمئن شیم، هنوز در حال درمان یا پیشرفت هستیم و بدونیم رابطهامون در طول راه زندگی، دچار مشکل نمی شن.

باید اطمینان حاصل کنیم که اون قدر درگیر کسب درآمد نمی شیم که زندگی کردن رو از یاد ببرم.

ما نمی تونیم همه مشکلات خود رو با خوندن یک فهرست یا مقاله در اینترنت حل کنیم. ما نمی تونیم دنیا رو به مکانی ایدئال تبدیل کنیم. ما نمی تونیم هر چیزی رو تغییر بدیم، اما اگه در زندگی خود، این موارد رو نهادینه کنیم، هریک این توانایی رو داره که کمه کم یک روز، تصور و حال فرد دیگری رو بهتر کنه.

تصور کنین هر شخص که این مقاله رو می خونه، زندگی شخص دیگری رو بهتر کنه؛ چقدر شرایط بهتر میشه! ۶۰۰۰تومن

قوانین تصادف با عابر پیاده؛ چه زمان عابر پیاده مقصره؟ “

همه ما شاید وقتی می شنوین ماشین و عابرپیاده ای با هم تصادف کردن، حق رو به عابرپیاده میدیم و راننده ی ماشین رو تنها مقصر این حادثه میدونیم. اما قانون ما تحت شرایطی حق رو به راننده هم می ده.

اگه عابری از معابر غیرمجاز عبور کنه و حادثه ای پیش آید کارشناسان بخش تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی سهم تقصیر رو واسه عابر هم دید می کنن. اونا مواردی مثل مسکونی یا غیرمسکونی بودن، بزرگراه یا معبر اصلی، فرعی یا کوچه بودن یا امکان عبور واسه عابر، وجود چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی و بقیه موارد موجود در محل رو بررسی می کنن.

سهم تقصیر عابر می تونه حتی در بعضی موارد به ١٠٠٪ هم برسه و راننده هیچ گونه جرمی انجام دهنده نشده باشه. مثلا عابری با خودرویی تصادف کرده اما چون چراغ واسه راننده سبز بوده و عابر حق عبور نداشتهه، با توجه بقیه ی موارد، سهم تقصیر عابر ۱۰۰٪ اشاره شده.

وظایف عابر پیاده طبق آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی

برابر آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی؛ پیادگان موظفند که:

 • در محلایی که پیاده رو هست از سطح سواره رو استفاده نکنن.
 • در محلایی که پیاده رو وجود نداره یا در صورت وجود به دلایلی غیرقابل تردد باشه باید از منتهی الیه طرف چپ سواره رو و عکس جهت حرکت وسایل نقلیه عبور کنه.
 • واسه گذشتن از عرض راه، تنها از گذرگاهای پیاده، پلای هوایی و گذرگاهای زیرزمینیِ مجاز عبور کنه.
 • از دویدن، پریدن و ورود یهویی به سطح سواره رو خودداری کرده و مراقب حرکت وسایل نقلیه باشن.
 • از حصار آزادراها نگذرند و در بزرگراها و خیابونا از لابلای درختان و گل بوتهای حاشیه و میونه ی راه عبور نکنن.
 • در تقاطعا با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ عابر) حرکت کنه و هنگامی که چراغ عابر قرمز بود عبور نکنن.
 • از مشکلات و خط کشی خطوط ویژه، سواره رو خیابونا و میدونا عبور نکنن.
 • در بزرگراها و خیابونای اصلی، از خارج از گذرگاهای تعیین شده عبور نکنن.
 • در سواره رو خیابون واسه سوار شدن به وسیله نقلیه و صحبت کردن یا خرید و فروش با راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه، توقف نکنن.

وظایف عابر پیاده طبق قانون مجازات اسلامی

در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوعه، اگه عبور کنه و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه هم مشکل فنی نداشته باشه و قادر به کنترل نباشه و با عابر برخورد کرده و باعث فوت یا مصدوم شدن اون شه، راننده ضامن دیه و ضرر وارده نیس.

و همین طور: هر بعضی وقتا شخصی در محلایی که توقف در اونا مجاز نیس، توقف کنه یا شی یا حیوانی رو در مثل این محلا مستقر سازه یا چیز لغزنده ای در اون بذاره و دیگری بی توجه به اونا در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شه یا فوت کنه یا ضرر پولی ببینه، شخص متوقف یا کسی که اون شی یا حیوان رو مستقر کرده یا راه رو لغزنده کرده ضامن دیه و بقیه خساراته. مگه اونکه عابر با وسعت راه و محل، عمدا با اون برخورد کنه که در این صورت نه فقط ضرر به اون تعلق نمی گیره بلکه مسئول ضرر وارده هم می شه.

در صورتی که عابران به تکلیف نامبرده عمل نکنن و در صورت تصادف با وسیله نقلیه راننده به شرط اینکه کلیه ی مقررات رو رعایت کرده باشه و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد ضرر مادی و بدنی نباشه مسئولیتی نداره. نبود مسئولیت راننده مانع از استفاده ی مصدوم یا وارث متوفی از امتیازات بیمه نمی شه.

وظایف عابر پیاده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

در راه هایی که واسه عبور عابران پیاده علائم، لوازم و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده عابران وظیفه دارن هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاهای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده کنن. هروقت عابران به تکلیف نامبرده عمل نکنن، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده به شرط این که مقررات رو رعایت کرده باشه و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد ضرر مادی و بدنی نباشه مسئولیتی نداره.

مسئولیت نداشتن راننده، مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از امتیازات بیمه نمی شه و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم بیزاری راننده مجبور به اجرای تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی هستش.

اگه وسیله نقلیه بیمه نباشه، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل شخص سوم پذیرفته شده ۲۳ دی سال ۱۳۴۷ پرداخت می شه.

رانندگان هم موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محلای تعیین شده، با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت راه ویژه مشخص می شه توقف کامل کنن وگرنه واسه اونا مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر می شه.

قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی

در صورتی که عابر پیاده در عبور از سواره رو معابر و خیابونا جز از نقاطی که خط کشی شده و مخصوص عبور عابر پیادهه (محل مجاز) از محل دیگری (محلای غیرمجاز) عبور کنه متخلف شناخته می شه و مکلف به پرداخت جریمه ی مقرر در آیین نامه هست و در صورتی که در مثل این نقاط غیرمجاز وسیله نقلیه ی موتوری با عابر پیاده تصادف کنه راننده ی وسیله نقلیه در صورتی که کلیه ی مقررات راهنمایی و رانندگی رو رعایت کرده باشه مسئول شناخته نمی شه نبود مسئولیت راننده مانع استفاده ی شخص سوم از مقررات بیمه نمیشه. واسه اجرای مقررات این ماده ادارات مسئول امر عبور و مرور برحسب مورد (شهربانی، شهرداری، ژاندارمری) وظیفه دارن قبلا خیابون یا راه یا معبر مورد نظر رو از حیث پیاده رو و خط کشی و نصب چراغ و کلیه ی علائم لازم و ایمنی عابر پیاده و رانندگان وسیله نقلیه ی موتوری آماده و تأمین کنن.

آرای وحدت روش هم تا به حال با این موضوع همراه بودن.

مثالی از بررسی صحنه تصادف

طبق آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی سرعت مجاز در تقاطع، ۳۰ کیلومتر در ساعته، اگه راننده ای با سرعت غیرمجاز (که در بررسی کارشناسان، آثار به جا مونده در صحنه ی تصادف مثل خط ترمز یا شدت برخورد نشون دهنده ی سرعت غیر مجاز خودروست) با عابر پیاده ای برخورد کنه که با وجود قرمز بودن چراغ عابر، اقدام به عبور از عرض راه کرده، میشه هم عابر رو به دلیل عبور از چراغ قرمزِ مخصوص عابرین به میزان درصد تقصیر و هم راننده ی وسیله نقلیه رو به دلیل نبود رعایت سرعت مجاز مقصر دونست.

طبق اظهارات پلیس راهور تهران، تمهیداتی واسه جریمه ی عابران خطاکار هم در نظر گرفته شده اما تا الان عملی نشده.


قهوه شامل باعث ها

باعثا موادی هستن که باعث تحریک سیستم اعصاب مرکزی می شن. خیلی از باعثای موجود در دانه قهوه، در نوشیدنی پایانی هم پیدا می شن. بعضی از اونا که می تونن بر سوخت وساز اثر بذارن، عبارت ان از:

 • کافئین: زیاد ترین ماده باعث در قهوه س.
 • تئوبرومین: زیاد ترین باعث در دانه کاکائوه. این ماده در مقادیر کمتر در قهوه هم پیدا می شه.
 • تئوفیلین: این ماده باعث در قهوه و کاکائو پیدا می شه. تئوفیلین واسه درمان آسم مورد استفاده قرار میگیره.
 • کلروژنیک اسید: یکی از باعثای اصلی موجود در قهوه بوده که می تونه سرعت جذب کربوهیدرات رو کاهش بده.

مهمترین ماده در بین این مواد، کافئینه که قدرت بالایی داره و به طور دقیق بررسی شده. کافئین یک انتقال دهنده ی عصبی مهارکننده به نام آدنوزین رو غیرفعال می کنه؛ با غیرفعال شدن آدنوزین، فعالیت نورونا زیاد می شه و انتقال دهندهای عصبی ای مثل دوپامین و نوراپی نفرین آزاد می شن. آزادشدن این انتقال دهندها باعث افزایش انرژی و هوشیاری می شه. درنتیجه کافئین باعث می شه حتی در زمان خستگی هم بتونین به فعالیت خود ادامه بدین.

کافئین می تونه کارکرد ورزشی رو به طور متوسط ۱۱ تا ۱۲ درصد بهبود بده.

قهوه به جدا سازی ی بافت چربی کمک می کنه

کافئین با تحریک دستگاه عصبی، باعث ارسال سیگنالایی به سلولای چربی شده و موجب شکستن اونا می شه. این ازطریق افزایش هورمون اپی نفرین در خون اتفاق میفته.

اپی نفرین که با عنوان آدرنالین هم شناخته می شه، از راه خون به بافت چربی میره. در اونجا بافت چربی رو شکسته و اسیدهای چرب رو به داخل گردش خون آزاد می کنه.

البته تا زمانی که کالری دریافتی تون بیشتر از کالری مصرفی باشه، آزادشدن اسیدهای چرب به تنهایی نمیتونه کمکی به کاهش وزن بکنه. واسه کاهش وزن باید انرژی مصرفی تون بیشتر از انرژی دریافتی تون باشه. مصرف مکملای چربی سوز و کافئین می تونه به عنوان یک راه حل مکمل، روند کاهش وزن رو سرعت دادن کنه.

کافئین می تونه میزان سوخت وساز رو افزایش بده

هرچه میزان سوخت وساز بدن در حالت استراحت (RMR) بیشتر باشه، آسون تر می تونین وزن کم کنین و بی افزایش وزن، بیشتر غذا بخورین.

طبق تحقیقات کافئین می تونه میزان سوخت وساز بدن در حالت استراحت رو ۳ تا ۱۱ درصد افزایش بده. مقادیر بالاتر کافئین، اثر بیشتری داره.

بیشتر این افزایش در سوخت وساز، به دلیل افزایش چربی سوزیه. متأسفانه این اثرات در افراد چاق شدت کمتری داره. طبق یک مطالعه کافئین میزان چربی سوزی رو در افراد لاغر ۲۹ درصد بالا برد، درحالی که این مقدار واسه افراد چاق تنها ۱۰ درصد بود. این اثر کافئین، با افزایش سن کاهش پیدا میکنه و در افراد جوون شدیدتره.

کافئین و کاهش وزن در درازمدت

به یاد داشته باشین که کم کم بدن تون نسبت به اثر کافئین بر کاهش وزن مقاوم تر شده و میزان کاهش وزن در اثر مصرف کافئین کاهش پیدا میکنه.

در کوتاه مدت کافئین میزان سوخت وساز و چربی سوزی رو افزایش می ده، ولی پس از یه مدت افراد نسبت به کافئین مقاوم می شن و دیگر کافئین نمیتونه اثر قبلی رو برجای بزاره.

حتی اگه اثر کافئین در افزایش کالری سوزی در درازمدت کم بشه، بازم کافئین می تونه اشتها رو کاهش بده و موجب شه کمتر غذا بخورین.

در یک مطالعه کافئین تونست اشتهای مردها رو کاهش بده و موجب شه اونا در وعده ی غذایی بعد از مصرف کافئین کمتر غذا بخورند، ولی در زنان اینجور تأثیری مشاهده نشد. در یک مطالعه دیگر حتی برروی مردها هم تأثیری مشاهده نشد.

اثر کافئین و قهوه در لاغری می تونه در افراد مختلف، فرق داشته باشه. تا این لحظه دلایلی از اثرات درازمدت کافئین بر لاغری مشاهده نشده. 


قلدری سازمانی، دلایل و آثار سوء اون 

قلدری سازمانی، یه جور خشونت غیرفیزیکیه که ممکنه به دلیل خشونتا و سوءاستفادهای پنهون در اون، شغل موردعلاقه تون رو به خطر بندازه و شما رو دچار آسیبای عاطفی کنه. یکی از دلایل عادی بودن قلدری سازمانی، اینه که هنوز غیرقانونی نیس. قلدری سازمانی چار برابر بیشتر از آزار جنسی و بی عدالتی نژادی در محل کار دروغ. بیشتر، قلدرها رو افرادی میدونن که واسه رسیدن به هدفشون بقیه رو کنترل می کنن یا می ترسانند. این افراد ممکنه بعد از رسیدن به هدفشون همکاری کنن، اما منصف یا صادق نیستن. قلدرها در محل کار، بیشتر، افرادی با موقعیتای پایین تر یا هم رتبه با خود رو می ترسانند یا فریب میدن. اونا ممکنه حتی افراد بالادست خود رو هم مثلا با تهدید به «انصراف در موقعیتی حساس» بترسانند.

 

علاوه براین، قلدری در محل کار ممکنه دردسرهای زیادی واسه کارکنان و سازمانا به وجود بیاره. طبق بعضی آمارها و اطلاعات دقیق، قلدری سازمانی هرساله میلیونا دلار به کسب وکارها ضرر وارد می کنه. در مقایسه با منافعی که شخص ممکنه در کوتاه مدت به دست بیاره، قلدری سازمانی اثرات منفی بلندمدتی داره که به مراتب از منافع موقت، چشمگیرترند.

قلدری سازمانی در محل کار رقابت ویژه ای واسه کارشناسان مدیریت منابع انسانی حساب می شه. لیزا کاستل، معاون منابع انسانی دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا توضیح می ده: «اثرات قلدری سازمانی خیلی زیاده. افرادی که در خطر قلدری قرارگرفته ان، نسبت به سازمان و کسب وکار خود بی تعهد می شن و خلاقیت و بازدهی شون رو از دست میدن. قلدری سازمانی به قیمت غیبت از کار، محروم شدن از امتیازات و هزینه های گردش پولی واسه این دست افراد تموم می شه.»

طبق نظرسنجیِ انجام شده در سال ۲۰۱۴، از هر ۱۰ نفر، ۷ نفر در خطر قلدری سازمانی قرار داشتن. به گفته کلر راینر و استال اینارسن، ۵۳درصد و در بعضی موارد حتی تا ۷۵درصدِ نیروی کار، در خطر قلدری سازمانی قرار دارن. راینر و اینارسن، هر دو از محققانی هستن که در مورد ی قلدری سازمانی فعالیت می کنن.

آمارها تا حد زیادی در این مورد قابل توجه هستن. اما اثرات منفی قلدرها بیشتر از این هاست و قلدرها به طور مستقیم روی افراد، نظم محل کار و آخرش سود و موفقیت کسب وکارها اثر می ذارن. نکته ی مثبت اینه که: برپایه ی افزایش آگاهیا و تحقیقات جدید و وضع قوانینی واسه مقابله با قلدری سازمانی در محل کار، راهکارهای خوبی واسه ازبین بردن و جلوگیری از اون بوجود اومده.

علاوه براین، اگه مدیران، کارشناسان منابع انسانی و مدیران اجرایی، در مراحل راحت ی بروز قلدریای سازمانی، ابتکار عمل رو به دست بگیرن، از ایجاد مسائل پولی، اخلاقی، قانونی، زیان دیدن افراد ذی نفع و دیگر مشکلات سازمانی جلوگیری می شه. قلدری سازمانی بی درنظرگرفتن شرایط، و هنجارهای اجتماعی یا قانونی صورت میگیره و این ابتکار عمل می تونه مانع تاثیرگذاری اون در محل کار شه.

چرا سازمانا در مورد ی مدیریت قلدری سازمانی ناکارآمدند؟

قلدری به اندازه کافی عادی و شناخته شده هست که بیشتر کارفرمایان احساس کنن باید آماده ی مقابله با اون باشن. اما باوجود قوانین و اطلاعات و هم تحقیقات انکارناپذیری که در این مورد انجام شده و با درنظرگرفتن دلایل خوب و مقاصد اخلاقی، بیشتر سازمانا هنوزم به طور کامل آمادگی مقابله با قلدری سازمانی رو ندارن. این سازمانا هنوز زیانای اقدامات انجام نداده ی خود یا مؤثرترین راهکارهای مقابله با این مسئله رو آزمایش نکرده ان. درحالی که مدیران ارشد ادعا می کنن افراد، ارزشمندترین دارایی اونا هستن، وقتی موضوع قلدری سازمانی پیش میاد، به نظر می رسه این صحبتا چیزی جز کلیشه های توخالی نیستن.

در نظرسنجی سال ۲۰۱۳ در امریکا، ۶۸درصد شرکت کنندگان باور داشتن که قلدری در محل کار مشکلی جدیه. اما اگه خیلی از مدیران کسب وکارها به اینجور موضوعی واقف ان، چرا از مدیریت اون می هراسند؟

نتایج موقت قلدری سازمانی

واسه به دست آوردن نتیجه در دنیای فوق العاده رقابتی ما، تقاضاهای شدید و همیشگی هست. اینطوری، خیلی از سازمانا بر نتایج کوتاه مدت تأکید دارن و براشون مهم نیس این نتایج از چه راهی به دست بیان. متأسفانه، این موضوع به سود قلدرانه. برابری قلدرهای سازمانی به دست آوردن نتایجه، اما بعدا که سازمانا نتایج منفی قلدری سازمانی رو بررسی کنن، متوجه می شن ضررای اونا به مراتب بیشتر از امتیازات اونا بودن.

تفسیر اشتباه محل کار رقابتی

خیلی از سازمانا در درک مدل سالم دچار اشتباه می شن، مدلی که در اون، باقی موندن مناسب ترین و شایسته ترینا اولویت اصلیه. نقل قولا و داستانایی (بعضی مقالات، کتابا و فیلما) درمورد آمازون، اپل و شرکتای دیگر هست که در این سازمانا، کارکنان با دریافت پاداشای غیراخلاقی، همیشه همکاران خود رو به رقابت میکشن. اما درواقع به نظر می رسه این مدیران هنوز خوب معنی احترام در محیط کار و رقابت سالم رو درک نکرده ان. لازم نیس با بدرفتاری، کارکنان رو مجبور کرد کارکرد خوبی داشته باشن.

قلدری سازمانی یه جور سبک مدیریته؟

قلدری سازمانی نقطه مقابل مدیریته. درواقع به نظر می رسه مدیرانی که از این بهونه واسه حمایت از قلدری استفاده می کنن، به احتمال زیاد وجود این مشکل رو رد می کنن یا از مقابله با اون در ترس ان. درصورتی که از این مدیران بخواهید رو راست به این موضوع جواب دن، شاید به طور دقیق میدونن چه کسائی قلدرهای سازمانی ان. این مدیران واسه انجام کارایی دراین خصوص، مهارت و انگیزه ای ندارن و پس، این مسئله رو آزاد می کنن و امیدوارند خودبه خود حل شه. اونا این مشکل رو خیلی بزرگ نمی دونن و اونو مسئله ای موقتی می بینن. در شرایط بحرانی هم، از اینجور رفتارهایی انتقاد می کنن یا اینکه دوباره بهونه ی دیگری واسه نرسیدن به نتایج موردنظرشان پیدا می کنن.

نبود آگاهی کافی

باوجود اینکه قبول کردن این موضوع سخته، هنوزم مدیرانی هستن که آگاهی زیادی از قلدری سازمانی ندارن. این موضوع وقتی تعجب آورتر می شه که بفهمیم این افراد واقعا چیزی دراین باره نمی دونن! شاید به جای قضاوت کردن درباره این افرادِ ناآگاه، بهتر باشه ناآگاهی شون تبدیل شه به فرصتی واسه توانمندسازی اونا.

ترس کارفرمایان از قلدرها

بیشتر مدیران خوب از قلدری سازمانی در محل کار آگاه ان، اما از مقابله با اون ترس دارن. قلدری سازمانی موضوع حساسیه، چراکه واسه مقابله با اون نیاز به رویارویی، درگیری و شجاعته. در بیشتر موارد، این ترس به ندیده گرفتن میرسه. خیلی از مدیران و کارشناسانِ منابع انسانی باور دارن که ترس از مناقشات، مانعی جدی واسه مقابله با قلدری سازمانیه. باوجوداینکه منابع انسانی به بهترین شکل به دنبال حل مشکلات هستن، بازم به نتیجه نمی رسند و پس قلدری سازمانی هم پیوسته ادامه داره.

نبود قوانین مناسب و نبود رسیدگی مؤثر به شکایات

بیشتر سازمانا سیاستا و قوانینی دارن که رفتارهای غیرقابل قبول در محیط کار در اون تعریف شدن. بااین وجود، خیلی از سازمانا، روند مؤثری واسه رسیدگی به شکایات ندارن. بی روندی قابل اعتماد، مساوی و مؤثر واسه رسیدگی به شکایات، همه این سیاستا بی معنیه. البته باید به یاد داشته باشیم که هیچ شخص متخلفی (قلدری) نباید بی این روند قانونی متهم شناخته شه.

علاوه براین، تصور این موضوع سخته: بخش منابع انسانی بهترین جای واسه مدیریت شکایت هاست، چراکه این بخش نمیتونه واسه همه بی طرفانه و مساوی بکنه. سازمانا به روندی واسه رسیدگی به شکایات و هم کارکنان و افرادی آموزش دیده نیاز دارن که خوب موضوع قلدری سازمانی رو بفهمن. این بخش نیازمند محققان بی طرف و آموزش دیده ایه که اختیارات لازم واسه انجام تحقیقات رو داشته باشن.

درنهایت، باید واسه مدیریت مؤثرِ مراحل بعدیِ مقابله با قلدری سازمانی هم مراحل مؤثری وجود داشته باشه. استفاده از مدلای فعلی که واسه درگیرهای عادی به کار می رن، واسه حل مشکل قلدری سازمانی کافی نمیشه، چراکه در این مدلا بی طرفی رعایت نمی شه و وجود روابطِ قربانیان/مجرمان در بیشتر موارد ندیده گرفته می شه. پس، نتیجه هم ناموفق هستش.

کمبود افراد آموزش دیده در منابع انسانی

باوجود سعیای زیاد خیلی از آدما که در منابع انسانی مشغول به کارن، این افراد در این مورد آمادگی کافی ندارن یا اینکه از اختیارات کافی بهره مند نیستن. این افراد انتخابای سختی پیش رو دارن: منافع سازمان اولویت اصلی آنهاست، اما اونا خوب از حقیقت موضوع آگاه ان. بیشتر این افراد تواناییای لازم رو ندارن یا به قدرکافی واسه مقابله با قلدریای سازمانی آموزش ندیده ان. اینطوری، باوجود عزم این افراد واسه حل مسئله، بهترین نتیجه ای که به دست میاد، نبود موفقیت و حل نشده باقی ماندن مسئله.

مواردی که اشاره شد، دلایل اصلی ناتوانی سازمانا در رسیدگی به موضوعات مربوط به قلدری هستن. ممکنه دلایل دیگری هم وجود داشته باشه که در این مقاله به اونا اشاره ای نشده. مهم اینه که بدونیم درحالی که خیلی از مدیران خوب میدونن قلدری سازمانی مسئله ای جدیه و باید ریشه کن شه، اقدامات کمی واسه حل این موضوع انجام میگیره.

برگرفته از: hrvoice


قرمزی پوست صورت؛ دلایل و روش های درمان اون در خونه 

 

رمزی پوست صورت آسیب ای که واسه خیلی از آدما پیش اومده و می تونه دلیلای مختلفی داشته باشه. واسه اینکه بتونیم اونو درمان کنیم اول باید بفهمیم دلیل قرمز شدن پوست چیه. فقط به خاطر آفتاب سوختگی یا شرم و خجالته یا خبر از مشکل جدی تری می ده؟ در این مقاله با ما همراه باشین تا شما رو با علائم قرمزی پوست صورت، دلایل و راه های درمان خونگی اون آشنا کنیم.

 

علائم قرمزی پوست چیجوری ظاهر می شن؟

 • قرمزی پوست صورت در ناحیه گونه ها و روی استخوان بینی؛
 • مشخص بودن رگای عنکبوتی و کوچیک روی گونه و بینی؛
 • زبری، برآمدگی و جوش روی پوست به همراه احساس بد سوختگی و گزیدگی؛
 • خراب کردن پوست، ناصافی پوست و کلفت شدن پوست به ویژه در ناحیه بینی؛
 • قرمز شدن چشما، آب اومدن از اونا و تحریک شدن این ناحیه.

چه کسائی بیشتر درمعرض قرمزی پوست صورت هستن؟

 • افرادی که پوست صورت رنگ پریده و بی رنگ دارن؛
 • زنان بیشتر در خطر دچار شدن به قرمزی پوست صورت هستن؛
 • مردها درصورت دچار شدن به قرمزی پوست صورت این مشکل رو شدیدتر تجربه می کنن؛
 • کسائی که سریع سرخ می شن و این حالت توأم با ایجاد گرما در پوسته؛
 • افرادی که الکل مصرف می کنن.

چه موقع قرمزی پوست صورت بیشتر رخ می ده؟

قرمزی پوست صورت معمولا در تابستون رخ می ده، چون:

 • گرما باعث گشاد و باز شدن رگا می شه؛
 • قرار گرفتن پوست درمعرض خورشید و باد باعث تحریک، خشکی و سوختگی اون می شه؛
 • هنگام ورزش کردن هم به دلیل گردش خون بیشتر، امکان سرخ شدن زیاده؛
 • موقع استرس هم فشار خون زیاد می شه؛
 • تغییر دما مثل رفتن از مکانی گرم به محیطی سرد هم پوست رو قرمز می کنه.

قرمزی پوست مشکلی جدیه؟

قرمز شدن پوست صورت به شکل کم به کم مشکلی جدی ایجاد می کنه. البته ازلحاظ کاهش اعتماد به نفس و در جمع می تونه باعث اثرات و عواقبی شه که روابط و حرفه ی فرد تحت تاثیر اونا واقع می شه. اگه پوست همیشه دچار قرمزی می شه، باید این موضوع رو پیگیری کرد، چون ممکنه ریشه ی قرمزی پوست صورت در مریضیای جدی تری باشه. اگه قرمز شدن پوست همراه با آزردگی و درد چشما یا کلفت شدن پوست در ناحیه بینی باشه، احتمال کاهش دید چشم، بدشکل شدن پوست یا بسته شدن راه های تنفسی هست.

دلیل قرمزی پوست صورت چیه؟

گشاد و باز شدن رگای پوستی به دلایلی چون:

 • حساسیت به بعضی از غذاها و مواد دارویی؛
 • حساسیت به مواد آرایشی، کرم ضدآفتاب، صابون یا هر ماده دیگری که در نزدیکی پوست ایجاد قرمزی و احساس سوختگی و گزیدگی کنه؛
 • مصرف الکل؛
 • کافئین؛
 • نور خورشید به ویژه وقتی موجب سرخ شدن و سرخی می شه؛
 • ورزش سنگین؛
 • احساساتی چون خجالت، استرس و عصبانیت هم موجب قرمزی همیشگی می شن.

بعضی از مریضیای پوستی هم باعث قرمزی می شن. این مریضیا به خاطر آسیبی که به سطح و ساختار زیرین پوست وارد می کنن موجب قرمزی و ناصافی می شن:

 • گشاد شدن رگا باعث ایجاد قرمزی همراه با برآمدگیایی روی بینی، پیشانی، چانه و گونه ها می شه.
 • مریضیا و قرمزی پوست می تونن باعث قرمزی، ناهمواری و خشک شدن پوست پیشانی، خط رویش مو، گردن، گوشا و بقیه نقاط بدن می شه.
 • پوست قرمز، ناصاف و پر از جوش می شه.
 • رگای خونی به دلایل پیری، چاقی بیشتر از اندازه یا گردش خون ضعیف آسیب می بینن. بعضی وقتا هم رگا به دلیل ی تابش آفتاب دچار پارگی می گردن.

از دلایل غیرمعمول و نادر قرمزی پوست صورت هم میشه به موارد زیر اشاره کرد:

 • عوامل وراثتی و سابقه وجود قرمزی شدید پوست صورت در خونواده می تونه موجب بروز این مشکل بشه.
 • قرمز بودن و نا آرومی پوستی می تونه به خاطر وجود کِرمای خیلی ریز پوستی باشه که ممکنه به طور طبیعی روی پوست وجود داشته باشن، اما روی پوست افراد مریض خیلی پرتعدادترند.

۸ مشکل عادی پوستی که می تونه باعث قرمزی پوست شن

۱. خارش پوستی نامشخص

پوست متورم و آزرده دچار خارش می شه. بعضی وقتا وجود خارش روی پوست عادی تلقی می شه و در بعضی موارد هم این مشکل توجیه شدنی نیس و نمیشه واسه اون علتی درنظر گرفت. مثلا قرمز شدن پوست بازو در اثر ترشح مواد شیمیایی از ماست سلا در این ناحیه باعث بروز قرمزی می شه. البته اینجور یه جور از قرمز شدن پوست طبیعیه. در این مواقع احتیاجی به پیگیری موضوع نیس؛ مگه اینکه قرمزی شدیدتر بشه. در این صورت باید به دکتر مراجعه کنین.

 • احتمال اتفاق این مشکل زیاده.
 • قرمزی صورت از مهمترین علائم اینه.
 • قرمزی صورت همیشه در این نوع از خارش رخ می ده، اما هیچوقت نباید منتظر بقیه علائم مثل تب باشین.
 • واسه پیگیری باید منتظر بمونین و صبر کنین تا ببینین شرایط چیجوری پیش میره.

۲. درماتیت تماسی آلرژیک

این مشکل پوستی هم به گونه ایه که به خاطر وجود باعث حساسیت زا پوست تحریک و ملتهب می شه. مواد مختلفی مثل مواد آرایشی، صابون، بعضی از گیاهان و فلزات و بعضی رایحها می تونن موجب حساسیت شن. این مشکل خیلی آسون در منزل حل می شه. اصلی ترین راه درمان، دوری از مواد محرکیه که باعث نا آرومی پوستی می شن. استفاده از مرطوب کنندها هم واسه کاهش نا آرومی پوستی مفید هستن.

 • این مشکل پوستی رایجه.
 • قرمزی، خارش و پوسته پوسته شدن از مشکلات درماتیت تماسی آلرژیکه.
 • این مشکل همیشه با قرمزی پوست صورت همراهه.
 • میشه با خوددرمانی این مشکل رو حل کرد.

۳. جوش روزاسه

جوش مشکلی طولانی مدته که می تونه پوست و بعضی وقتا چشما رو تحت اثر بذاره. جوش روزاسه باعث ایجاد جوش و قرمزی می شه و در زنان و کسائی که پوست رنگ پریده و بیش ازحد سفید دارن، عادی تره. جوش روزاسه بیشتر واسه افراد بین سال و سن بالا اتفاق میفته. واسه رفع این مشکل باید به دکتر مراجعه کنین؛ علاوه بر اینکه آزمایش خاصی هم واسه تشخیص اون وجود نداره. درمان قطعی واسه جوش روزاسه وجود نداره، اما ژل بریمونیدین، لیزردرمانی و حتی آنتی بیوتیکا می تونن از شدت علائم کم کنن.

 • این مشکل تقریبا رایجه.
 • برآمدگی سفید و صورتی، قرمزی و زبری پوست صورت و بینی، افزایش خارش ازجمله نشونه های جوش روزاسهه.
 • این مشکل هم با قرمزی پوست صورت همراهه.
 • واسه درمان باید به دکتر عمومی مراجعه کنین.

۴. سلولیت

سلولیت صورت یه جور عفونت پوستیه که از بخشای دیگر بدن مثل دهن یا سینوسا میاد و نیاز به درمان آنتی بیوتیکی داره. از علائم سلولیت میشه به درد، قرمزی پوست، گرما و نا آرومی در ناحیه عفونی اشاره کرد. واسه جلوگیری از پخش عفونت باید به دکتر عمومی یا مرکز فوریتای پزشکی مراجعه کرد تا مصرف آنتی بیوتیک هر چه زودتر شروع بشه.

 • بروز سلولیت خیلی عادی نیس.
 • از علائم اون میشه به تب، خارش، قرمزی پوست، نا آرومی و درد در صورت اشاره کرد.
 • سلولیت همیشه با قرمزی پوست صورت همراهه.
 • واسه درمان باید به دکتر عمومی مراجعه بشه.

۵. آنافیلاکسی

آنافیلاکسی با ایجاد تغییراتی در تنفس و ضربان قلب شروع می شه. این تغییرات به دلیل واکنش نسبت به دلیلی حساسیت زا هستن. این مشکل خیلی خطرناکه و می تونه موجب مرگ بشه. در صورت بروز علائم آنافیلاکسی حتما باید با مرکز فوریتای پزشکی تماس بگیرین. درصورتی که از طرف دکتر مجوز داشته باشین، می تونین از آمپول اپی نفرین هم استفاده کنین. اما هیچوقت بی اجازه دکتر نباید از این آمپول استفاده کنین.

 • آنافیلاکسی نادره.
 • حالت تهوع و استفراغ، نفخ شکم، سردرد، دردهای شکمی و خوب نبودن حال عمومی از نشونه های این بیماریه.
 • واسه درمان باید به مرکز فوریتای پزشکی مراجعه کنین.

۶. لوپوس

لوپوس یه جور بیماریه که در اون سیستم خودایمنی به اشتباه به بافتا و سلولای بدن حمله می کنه. این حمله باعث آسیب رسیدن به رگای خونی، مفاصل، بافتا و بقیه بخشا می شه. واسه تشخیص این مریضی باید به دکتر عمومی مراجعه کنین. هیچ آزمایش خاصی واسه تشخیص وجود نداره و بعضی وقتا هفته ها و ماه ها شناسایی این مشکل طول می کشه. درمان قطعی واسه لوپوس هم وجود نداره، اما میشه با دارودرمانی و تغییر سبک زندگی، اونو کنترل کرد.

 • لوپوس نادره.
 • درد مفاصل، خستگی، استرس، حالت تهوع و ایجاد افسرده از نشونه های لوپوسه.
 • واسه بررسی مشکل در مرحله اول باید به دکتر عمومی مراجعه شه.

۷. سرخک

سرخک یه جور عفونته که در کودکان ایجاد می شه. خارش در این مریضی ویروسی از سر شروع می شه و به بقیه نقاط بدن تسری پیدا می کنه. حرف زدن، سرفه و عطسه ی فرد مریض خیلی آسون باعث انتقال این مریضی به بقیه می شه. بعد از رفت و اومد با فرد گرفتار باید آخرش تا ۷۲ ساعت به دکتر مراجعه کنین. نوزادان هم پس از قرار گرفتن در خطر این ویروس باید واکسن بزنن. وگرنه، مریضی خیلی آسون به بدن شما منتقل می شه.

 • سرخک هم مریضی رایجی نیس.
 • تب، بی اشتهایی، بد بودن حال عمومی بدن، سرفه ی خشک یا همراه با خلط از نشونه های این بیماریه.
 • واسه درمان باید به دکتر عمومی مراجعه بشه.

۸. واکنش یاریش-هرکی هایمر

وقتی مریضی از آنتی بیوتیکایی واسه درمان مریضی استفاده می کنه که با بدن اون موافقت ندارن، دچار واکنش یاریش-هرکی هایمر می شه. بعد از دچار شدن به این مشکل خیلی سریع باید به مرکز فوریتای پزشکی مراجعه کنین.

 • این مشکل نادره.
 • سردرد، تب، درد ماهیچه، خارش و سرگیجه از نشونه های اینه.
 • واسه درمان خیلی سریع به اورژانس برید.

درمان قرمزی پوست صورت چیجوریه؟

 • به محض مشاهده ی علائمی که عنوان شد، اقدام به پیگیری مشکل کنین. هر چقدر زودتر مشکل رو پیگیری کنین، رفع اون آسون تر هستش.
 • هر گونه قرمزی پوست صورت در نواحی چشم که به شکل سوختگی و آزردگی پوستی ایجاد می شه، باید خیلی سریع درمان و رسیدگی بشه، چون غفلت می تونه روی بینایی فرد گرفتار اثر منفی بزاره.
 • وقتی پوست دچار سرخی می شه، باید خیلی سریع این مشکل رو پیگیری کرد و تا قرمزی خفیفه و هنوز شدید نشده، این مشکل رو رفع کرد.
 • پیگیری باعثای حساسیت زا هم به درمان قرمزی پوست صورت کمک می کنه.
 • لیزردرمانی هم به ازبین رفتن قرمزی و رگایی که روی صورت نمایان هستن، کمک می کنه.

سوالایی که دکتر واسه درمان می پرسد معمولا از این قرار هستن:

 • قرمزی پوست صورت شما دائمیه یا بعضی وقتا ظاهر می شه و دومرتبه از بین میره؟
 • چه مدت صورت شما قرمز بوده؟
 • امروز یا در طول هفته گذشته، تب داشته اید؟
 • دچار مسمویت خاصی شدین؟

آمارها درباره قرمزی پوست صورت چه می گه؟

افرادی که دچار قرمزی پوست می شن، علائم زیر رو هم تجربه می کنن:

 • ۴ درصد خستگی
 • ۳ درصد سردرد
 • ۲ درصد تب

علائم دائمی در افراد گرفتار به قرمزی پوست صورت با بسامد زیر نمود پیدا میکنه:

 • ۳۲ درصد کمتر از یک روز
 • ۳۰ درصد کمتر از یک هفته
 • ۲۳ درصد در طول یک ماه

بسامد مریضیای مختلفی که باعث قرمزی پوست صورت می شه به این شکله:

 • ۳۹ درصد دچار خارش پوستی نامشخص هستن.
 • ۲۷ درصد درماتیت تماسی آلرژیک دارن.
 • ۴ درصد گرفتار به جوش روزاسه هستن.

درمانای خونگی واسه رفع قرمزی پوست صورت چیه؟

واسه درمان خونگی این مشکل میشه از موادی مثل عسل، خیار، چای بابونه ی کیسه ای، آلوئه ورا استفاده کرد. مثلا با قرار دادن مستقیم قطعات خیار روی پوست میشه به اون آرامش بخشید، اونو خنک کرد و از میران قرمزی کاست. با ترکیب خیار و جوی دوسر هم میشه ماسک خوب و مفیدی تهیه کرد.

ماسک مناسب دیگر واسه کاهش قرمزی پوست، ترکیب گل رس، پوره ی میوه یا آب رو با گل رسِ مخصوص ماساژ صورت مخلوط کنین و به مدت ۲۰ دقیقه روی پوست بذارین. بعد پوست رو با آب گرم بشورید. یادتون باشه که اگه به روزاسه گرفتار هستین، باید از هر چیزی که پوست تون رو تحریک می کنه، دوری کنین. سیگار، کافئین و موادغذایی سریع و ادویه دار واسه شما خوب نیستن.

کاهش نا آرومی با درمانی خونگی

قرمزی و نا آرومی پوست می تونه به خاطر خشکی بیش ازحد یا تحریک دلیلی حساسیت زا و جوش رخ بده. عسل دارای خواص طبیعی ضدالتهابه. پس به کمک ماسک عسل میشه از نا آرومی پوست کاست. اول باید صورت خود رو با آب گرم بشویید، بعد ماسک عسل رو به مدت نیم ساعت روی نقاط قرمز پوست خود بذارین و یادتون باشه، درصورتی که قرمزی پوست شما به دلیل آفتاب سوختگیه، نباید از این ماسک استفاده کنین.

بلغور جوی دوسر هم خواص ضدالتهابی داره. استفاده از این ماده واسه شستن پوست نه تنها به رفع خشکی بلکه به از بین بردن نا آرومی به دلیل قرمزی پوست هم کمک می کنه. اگه هم احساس می کنین که پوست شما به خاطر خشکی بیش ازحد قرمز می شه، از ماسک آلوئه ورا واسه مرطوب سازی استفاده کنین.

واسه کاهش قرمزی به دلیل آفتاب سوختگی هم می تونین از ترکیب آلوئه ورا، سرکه ی سفید و سرکه سیب استفاده کنین. مواد زیر هم واسه کاهش قرمزی مفید هستن:

 • ماست
 • روغن اسطوخدوس
 • چای سرد و بابونه
 • قطعات خیار

روغن نارگیل و فراوردهای اونم می تونن به رفع قرمزی به دلیل سوختگی آفتاب کمک کنن، چون دارای خواص آنتی اکسیدانیه. مکانزیم عمل این ماده در رفع قرمزی خیلی مشخص نیس، اما در طب سنتی هندی آیوروِدا هم زیاد استفاده می شه. به نظر می رسه که نارگیل وارد پوست و ساختار سلولای مربوط به بافت پوستی می شه و از خراب کردن بیشتر پوستی جلوگیری می کنه. این ماده آنتی باکتریال و محافظت از پوست در برابر اشعه فرابنفش هم داره. با این حال نمیشه اونو جانشین ضدآفتاب کرد.

 • همیشه از ضدآفتاب استفاده کنین و درمعرض آفتاب کلاه به سر داشته باشین.
 • پوست خود رو همیشه تمیز نگه دارین و اونو با آب خنک و پاک کنندهای ملایم بشویید. پاک کنندها نه خیلی خشک باشن و نه خیلی مرطوب.
 • در شرایطی که مشکل خیلی جدی نیس، از بعضی داروهای بی نسخه هم میشه کمک گرفت.
 • سبک زندگی خود رو واسه داشتن اوقاتی بی استرس تغییر بدین.قرص آسپرین، چگونگی مصرف و مشکلات احتمالی اون

آسپرین دارویی واسه آرامش درده و واسه درمان درد و تب ملایم استفاده می شه. پزشکان آسپرین رو واسه پیشگیری و درمان حمله قلبی، جلوگیری از سکته و درمان آرتروز و نا آرومی تجویز می کنن. این دارو به شکلای متفاوتی عرضه می شه مثل جویدنی (مثل به آدامس)، شیاف مقعدی و قرص جویدنی. اما این دارو می تونه مشکلات جانبی زیادی داشته باشه که در صورت مشاهده باید حتما به دکتر تون آگاهی بدین. در این مقاله با چگونگی مصرف آسپرین، مشکلات جانبی احتمالی و طرز کنار گذاشتن اون (با کمترین خطر واسه بدن) آشنا میشید.

 

مشکلات جانبی آسپرین

اگه این مشکلات واسه تون به وجود اومد، باید هرچه سریع تر به دکتر خود آگاهی بدین:

 • واکنشای آلرژیک مثل کهیر، خارش پوست یا متورم شدن نواحی مختلف بدن مثل صورت، لبا و زبون؛
 • مشکلات تنفسی؛
 • مشکلات شنوایی و زنگ زدن گوش؛
 • احساس گیجی؛
 • حالت کلی مریضی یا نشونه های آنفولانزا؛
 • احساس درد موقع بلعیدن غذا؛
 • قرمزی، تاول، پوست انداختن یا شل شدن پوست مثل در داخل دهن و بینی؛
 • نشونه های خون ریزی مثل مدفوع خونی و سیاه، ادرار به رنگ قرمز یا قهوه ای تیره، بالا آوردن خون یا ماده قهوه ای رنگ، لکهای قرمز رنگ روی پوست، کبودی غیرمعمولی یا خون ریزی چشم، لثه یا بینی؛
 • مشکل دفع ادرار یا تغییر در رنگ اون؛
 • خستگی و ضعف غیرمعمول؛
 • زردی چشم یا پوست.

لازم نیس واسه این مشکلات جانبی به دکتر مراجعه کنین (اما اگه به مدت طولانی ادامه داشتن یا واسه تون مشکل ساز شدن باید به دکتر آگاهی بدین):

 • اسهال یا یبوست؛
 • سردرد؛
 • تهوع و استفراغ؛
 • گاز معده و سوزش سر دل.

آسپرین ممکنه با داروهای دیگر اثر دوطرفه داشته باشه. هیچ وقت آسپرین رو با داروهای زیر مصرف نکنین:

 • سیدوفوویر؛
 • کتورولاک؛
 • پروبنسید.

آسپرین ممکنه با این داروها هم مخالف باشه:

 • الکل؛
 • آلندرونات؛
 • بیسموت ساب سالیسیلات؛
 • فلاوکوکسید؛
 • مکملای گیاهی مثل گاو چشم (بابونه ی زرد)، سیر، زنجبیل، گینکو (درختی که در آسیای شرقی می روید) و شاه بلوط هندی؛
 • داروهای دیابت یا گلوکوم (آب سیاه چشم) مثل استازولامید و متزولامید؛
 • داروهای نقرس؛
 • داروهایی که واسه جلوگیری یا درمان لخته شدن خون استفاده می شن مثل انوکساپارین، هپارین، تیکلوپیدین و وارفارین؛
 • شکلای مختلف دیگر آسپرین و داروهای مثل اون؛
 • داروهای ضددرد و نا آرومی یا اصطلاحا NSAIDها مثل ایبوپروفن و نپروکسن؛
 • پمترکسد؛
 • سولفین پیرازون؛
 • واکسن واریسلا (ویروس عامل مریضی آبله مرغان).

نکته ی مهم: هدف ما اینجا اینه که اطلاعات عادی رو در اختیار شما قرار بدیم، بدیهیه که هر دارویی می تونه اثر متفاوتی روی افراد مختلف داشته باشه. پس ممکنه این اطلاعات تموم احتمالای ممکن رو در نظر نگیرند. این اطلاعات اصلا جانشین دستور دکتر نیستن و همیشه باید با دکتر تون در مورد اثر متقابلی که ممکنه آسپرین با داروها، ویتامینا، مکملا و گیاهان دارویی داشته باشه مشورت کنین.

روش استفاده از آسپرین

قرص رو با یک لیوان آب بخورین و دستورالعملای روی برچسب دارو یا نسخه رو دنبال کنین. می تونین آسپرین رو با غذا یا با معده ی خالی بخورین. اگه معده تون رو اذیت کرد حتما اونو با غذا استفاده کنین. هیچوقت این دارو رو بیشتر از مقدار تجویز شده نخورید.

در مورد مصرف آسپرین واسه کودکان هم باید با دکتر مشورت کنین. با اینکه آسپرین واسه بچه ها از ۱۲ سالگی تجویز می شه، اما باید در مورد مصرف اون احتیاط کرد. بچه ها و نوجوانان نباید از آسپرین واسه درمان آبله مرغان یا آنفولانزا استفاده کنن، مگه اینکه دکتر تجویز کرده باشه. بیماران بالای ۶۵ سال واکنش بیشتری نشون میدن و به دوز پایین تری نیاز دارن.

اگه این مشکلات رو دارین قبل از مصرف دارو با دکتر تون مشورت کنین:

 • کم خونی؛
 • آسم؛
 • مشکلات انعقاد خون؛
 • کودک با مریضی آبله مرغان، آنفولانزا یا عفونتای ویروسی دیگر؛
 • دیابت؛
 • نقرس؛
 • مصرف زیاد الکل؛
 • مریضی کلیوی؛
 • مریضی کبد؛
 • کمبود ویتامین K؛
 • لوپوس؛
 • استفاده از تنباکو؛
 • زخم معده یا دیگر مریضیای معده؛
 • واکنش غیرمعمولی یا آلرژیک به آسپرین، رنگ تارترازین (زعفران مصنوعی) یا دیگر داروها، رنگا یا مواد نگه دارنده؛
 • بارداری یا سعی واسه اون؛
 • شیردهی.

اگه از برنامه مصرف دارو عقب افتادید باید چیکار کنین؟

اگه آسپرین رو طبق یک برنامه مشخص مصرف می کنین و از اون عقب افتادید هرچه سریع تر اونو بخورین. اگه تقریبا زمان قرص بعدی فرارسیدهه همون یکی رو استفاده کنین. اصلا اونو دو برابر یا چند برابر نخورید.

موقع مصرف دارو به این موارد توجه کنین

اگه واسه درمان درد از آسپرین استفاده می کنین و این درد تا ۱۰ روز ادامه پیدا کرد، بدتر شد یا نوع اون تغییر کرد به دکتر آگاهی بدین. اگه قرمزی یا ورم هم مشاهده کردین، باید با دکتر مشورت کنین. اگه بیشتر از ۳ روز تب داشتین هم باید به دکتر تون خبر بدین. فقط واسه جلوگیری از حمله قلبی و لخته شدن خون و با تجویز دکتر از آسپرین استفاده کنین.

شکلای مختلف دیگر آسپرین یا داروهای مثل اونو با هم مصرف نکنین. ممکنه مصرف زیاد آسپرین خطرناک باشه. به یاد داشته باشین که همیشه برچسبا رو با دقت بخونین.

آسپرین می تونه موجب تحریک معده تون شه و در روند انعقاد خون مشکل بسازه. موقع مصرف دارو از کشیدن سیگار خودداری کنین. تا نیم ساعت بعد از مصرف دارو دراز نکشید چون ممکنه گلوی تون رو اذیت کنه. اگه عملی واسه بهبود سلامتی یا موارد دندان پزشکی پیش ِ رو دارین به دکتر تون آگاهی بدین که از آسپرین استفاده می کنین. ممکنه مجبور شید مصرف آسپرین رو قبل از عمل متوقف کنین.

این دارو ممکنه واسه درمان میگرن هم مورد استفاده قرار بگیره. اگه داروهای میگرن رو واسه ۱۰ روز یا بیشتر در یک ماه استفاده کنین ممکنه میگرن تون بدتر شه. روزهایی که سردرد داشتین و داروهایی رو که مصرف کردین در جایی یادداشت کنین. اگه حمله های میگرنی تون بیشتر شد به دکتر تون آگاهی بدین.

دارو رو کجا باید نگه داری کنین؟

آسپرین رو دور از دسترس بچه ها قرار بدین. این دارو باید در دمای اتاق بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد و به دور از گرما و رطوبت نگه داری شه. اگه آسپرین بوی سرکه ی شدید داد اونو مصرف نکنین. بعد از تاریخ انقضا، داروهای استفاده نشده رو دور بریزین.قرارداد لیسانس چیه و چه ویژگی هایی داره؟ 

یکی از مباحث مهمی که الان در بخش ی اقتصاد و حقوق مطرحه قراردادای لیسانسه. شاید در رسانه ها و به ویژه در شنیده باشین که یک محصول مشخص تحت لیسانس یک برند مشهور خارجی یا داخلیه. در این نوشته می خواهیم نگاهی کوتاه به معنی قرارداد لیسانس بندازیم.

الان تکنولوژی و علم نقش خیلی مهمی در اقتصاد اجرا می کنن؛ طوری که اقتصادای پیشرفته اقتصادای علم­ محور میگن. دو راه واسه رسیدن به تکنولوژی و علم هست: اونو بسازیم و تولید کنیم یا اینکه اونو بخریم. ساخت و تولید علم و تکنولوژی کار آسون ای نیس و معمولا نیاز به صرف زمان خیلی و هزینه های هنگفت واسه تحقیق و پیشرفت داره. پس منطقیه که با صرف هزینه و زمان کمتر اقدام به خرید تکنولوژی کنیم. یکی از بهترین و عادی­ ترین راه های خرید تکنولوژی و علم هم از راه انعقاد قراردادای لیسانسه که به اون­ها «مجوزای استفاده» هم گفته می شه. معمولا قراردادای لیسانس در بخش ی حقوق مالکیت فکری و به ویژه حق اختراع و علامتای تجاری مطرح می شن (البته در مواردی مثل اسرار تجاری، علم فنی، مدارای کامل، طرحای صنعتی و… هم وجود دارن). در خیلی موارد در حق اختراع و موارد مثل، مخترعین توانایی اقتصادی این رو ندارن که خود روی محصول شون سرمایه ­گذاری کنن و اونو تولید کنن و بفروشن؛ پس با افراد دیگری که منابع لازم رو واسه انجام دادن این کار در اختیار دارن، قرارداد لیسانس منعقد می کنن و در مقابل مبلغی پول به عنوان حقِ امتیاز دریافت می کنن. در مورد علامت تجاری وضع معمولا متفاوته. در علامتای تجاری، دارنده ی یک علامت معتبر از قرارداد لیسانس واسه گسترش قلمرو علامت خود استفاده می کنه. مثلا دارنده ی رستورانای معروف مک­دونالد تصمیم میگیره شعبهای خود رو در یک کشور دیگر گسترش بده و بازارای جدید واسه خود بسازه؛ پس با فردی که شرایط مورد نظر اونو داشته باشه قرارداد لیسانس منعقد می کنه و این شخص از این پس می تونه با عنوان مک دونالد رستوران بزنه.

پس لیسانس قراردادیه بین دارنده ی یک ثروث فکری – مثل مالک حق اختراع یا علامت تجاری- و فرد دیگری که می خواد از این ثروث فکری استفاده کنه. اون در مقابل این استفاده به دارنده ی حق، مبلغی پول پرداخت می کنه که رویالتی یا حق­ امتیاز میگن.

توجه داشته باشین که قرارداد لیسانس با فروش و واگذاری حق متفاوته. به عبارت بهتر، دارنده ی حق در قرارداد لیسانس حق خود رو نمی ­فروشد بلکه اونو واسه یه مدت مشخص در اختیار طرف قرارداد می ذاره و در طول این مدت خود هم اونقدر مالک حقه. میشه قرارداد لیسانس رو به عقد اجاره تشبیه کرد (هر چند که دقیقا نمیشه اونو اجاره دونست چون که با اون فرقایی داره) فرد ذی ­نفع می تونه به مدت معینی از منافع ثروث فکری استفاده کنه.

ویژگیای قرارداد لیسانس

۱. قرارداد لیسانس ممکنه انحصاری یا غیرانحصاری باشه. قرارداد انحصاری به این معناست که لیسانس دهنده حق نداره به فرد دیگری به جز لیسانس گیرنده -معمولا در یک قلمرو مشخص- قرارداد منعقد کنه. مثلا اگه شرکت الف یک قرارداد انحصاری با مک­دونالد منعقد کرده باشه که تو تهران یک شعبه رستوران بزنه، مک­دونالد حق نداره که در شهر تهران با افراد دیگری هم قرارداد لیسانس ببندد. قرارداد غیرانحصاری هم همونجوریکه از نام اون پیداست این نوع محدود کردن رو واسه لیسانس دهنده ایجاد نمی­ کنه و اون می تونه به هر میزان و در هر کجا که مایل باشه به بقیه لیسانس بده.

۲. مهم ترین بخش یک قرارداد لیسانس انتقالِ اطلاعات و علم فنی به لیسانس گیرنده. به موجب این قرارداد لیسانس دهنده یا دارنده ی حق باید همه علم فنی، اطلاعات و حتی اسراری رو که واسه تولید محصول یا ارائه خدمتِ مورد نظر ضروریه، به لیسانس گیرنده منتقل کنه. علاوه بر این بیشتر در قراردادای لیسانس شرطی واسه ارائه خدمات فنی و مهندسی در طول مدت قرارداد (مثلا با اعزام دو جانبه کارشناس و متخصص) و حتی بعضی وقتا شرطی واسه آموزش نیروی انسانی لیسانس گیرنده هست.

۳. بخش مهم دیگر در یک قرارداد لیسانس، شرط کنترل کیفیت و نظارته. بیشتر لیسانس دهنده استانداردای خاصی واسه تولید/فروش/پخش در نظر داره که لیسانس گیرنده باید اون­ها رو رعایت کنه. چون که کیفیت جنسا و خدماتی که با استفاده از لیسانس، تولید و به بازار عرضه می شن در معروفیت و میزان ارزش اون­ها تاثیردارن؛ به ویژه در مورد علامتای تجاری که عموم افراد تصور خاصی از کیفیت اون­ها دارن. اینطوری دارنده ی حق/لیسانس­ دهنده این حق رو داره که اگه جنسا یا خدمات تولیدی رو دارای کیفیت و استانداردای مورد نظر خود ندین، مانع از عرضه اون­ها به بازار شه. به خاطر این معمولا در قراردادای لیسانس محدود کردنای خاصی واسه لیسانس گیرنده در نظر گرفته می شه تا کیفیت کالا یا خدمت حفظ شه. مثل این شروط میشه به این شرط اشاره کرد که مواد راحت باید حتما از طرف خود لیسانس دهنده تأمین شن. دقت داشته باشین که موضوع یک قرارداد لیسانس می تونه تولید یک محصول، فروش و پخش اون یا همه این موارد باشه.

۴. لیسانس گیرنده در مقابل اطلاعات و اجازه ­ای که واسه استفاده از ثروث فکری کسب می کنه، باید مبلغی پول رو به عنوان حق امتیاز به لیسانس دهنده پرداخت کنه. اون پایبند به یک امر مهم دیگره: رازداری. ارزش و امتیاز تجاری خیلی از اطلاعات و علم فنی در محرمانگی اون­هاست. پس لیسانس گیرنده باید این اطلاعات رو پیش خود نگه داره و اون­ها رو معلوم نکنه. معمولا در خود قرارداد مشخص می شه که کدوم دسته از اطلاعات پنهونی هستن و نباید معلوم شن.

قراردادای لیسانس الان خیلی عادی هستن و استفاده از اون­ها در انتقال تکنولوژی خیلی متداوله.


قرار وثیقه چیه و چه زمانی صادر می شه؟ “

 

مانی که جرمی اتفاق میفته چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی نداره و به وسیله دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می شه)، لازمه که در مورد اون جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شه که مجرم کیست و جرم چیجوری اتفاق افتاده؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می شه. انجام این تحقیقات وظیفه ی یک مقام قضایی -عموما بازپرس یا دادیار- است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس/دادیار باید تصمیماتی انجام کنن که پرونده رو واسه اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و توانایی محاکمه ی متهم آماده می کنن. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی «قرار» نامیده می شن. یکی از قرارهای خیلی مهم و رایجی که در جریان تحقیقات مقدماتی واسه بعضی متهمان به جرم صادر می شه «قرار وثیقه» است. در این مقاله می خواهیم با این قرار آشنا شیم و ببینیم که در چه شرایطی صادر می شه؛ اما پیش از اون لازمه که با قرارهای تأمین کیفری آشنا شیم و کاربرد اون­ها رو بدونیم.

قرارهای تأمین کیفری

برخلاف اینکه هنوز جرمی واسه متهم اثبات نشده، اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی بعضی وقتا لازم می شه که تضمینایی از متهم اخذ شه تا بشه واسه جلو بردن تحقیقات به متهم دسترسی داشت و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محلا حاضر شه. با این دست قرارها منبع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) واسه اینکه بتونه در مواقع ضرورت به متهم دسترسی داشته باشه و تحقیقات مقدماتی رو به انجام برسونه، بعضی از حقوق متهم رو واسه یه مدت محدود یا از اون سلب می کنه. این قرارها بیشتر جنبه ی پولی دارن و به یه جور جبران ضرر احتمالی بزه ­دیده (کسی که از اتفاق جرم متضرر شده) رو تضمین می کنن. ازجمله مهم ­ترین و پرکاربردترین این قرارها میشه به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد. در این جا ما به معرفی کوتاه قرار وثیقه می پردازیم.

قرار وثیقه

«قرار وثیقه» قراریه که به موجب اون متهم پایبند می شه که هروقت به منبع قضایی احضار شد، در این منبع حضور به هم رساند و واسه تضمین انجام این تعهد وثیقه ­ای به مبلغ مشخص به منبع قضایی می ­سپارد. اگه متهم در موعد مقرر در این منبع حاضر نشه، این وثیقه ضبط میشه.

وثیقه می تونه وجه نقد، ضمانت نامه ی بانکی، ثروث منقول یا غیرمنقول باشه. با اینحال از بین این موارد در عمل بیشتر ثروث غیر منقول از طرف مقام قضایی موردقبول قرار میگیره. دلیل این اینه که بیشتر واسه افراد سخته که سرمایه خود رو به مدت نامعلومی در اختیار منبع قضایی بذارن، ضمانت نامهای بانکی معمولا کارمزد بالایی دارن، ثروث منقول هم نیاز به جایی واسه نگهداری داره که معمولا مراجع قضایی اینجور امکانی ندارن؛ پس بهترین گزینه در عمل همون ثروث غیرمنقوله که سند مالکیت اون به منبع قضایی تسلیم می شه و مراتب ضبط اون به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می شه تا مانع نقل و انتقالات بعدی اون شن چون پولی که به عنوان وثیقه در توقیفه دیگر توانایی خرید و فروش نداره. خود متهم یا هر شخص دیگری می تونن وثیقه ی خواسته شده رو تودیع کنن.

نکته ی مهم دیگر اینه که میزان وثیقه چیجوری تعیین می شه. همونجوری که پیش از این گفته شد یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران ضرر وارده به بزه­ دیده؛ پس قانون مقرر داشته که میزان وثیقه نباید کمتر از ضرر وارده به بزه ­دیده باشه. ضمنا مجازات بعضی از جرایم، نقدیه؛ پس منبع قضایی سعی می ­کنه که در تعیین میزان وثیقه هم میزان ضرر احتمالی وارده به بزه ­دیده (مثل دیه) و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام رو در نظر بگیره. پس میزان وثیقه ی تعیین شده از کل این دو کمتر نمیشه. بعد از معرفی ثروث واسه وثیقه، اول واسه آزمایش بهای اون اقدام می شه و کارشناس رسمی دادگستری -به هزینه وثیقه گذار- ثروث معرفی شده رو آزمایش نشون میده. اگه ارزش ثروث معرفی شده به میزان تعیین شده یا بیشتر باشه، بازپرس قرار وثیقه رو قبول می کنه. وگرنه باید ثروث دیگری معرفی شه وگرنه متهم بازداشت میشه. کلا اگه واسه متهمی قرار وثیقه صادر شده باشه تا زمانی که نتوانستهه این وثیقه رو فراهم کنه، به بازداشتگاه منتقل می شه؛ اما پس از ارسال قرار وثیقه، تودیع ثروث و پذیرش اون از بازداشتگاه آزاد می شه یا اگه به بازداشتگاه نرفته باشه، به اونجا اعزام نمی شه.

وثیقه گذار می تونه بعدا ثروث مورد وثیقه رو عوض کنه. مثلا به جای سند زمین سند خونه یا آپارتمانی رو به منبع قضایی معرفی کنه و سند زمین خود رو آزاد کنه.

نکته ی آخر اینکه برابر قانون جدید در مواردی که جرم غیرعمدی بوده و امکان جبران ضرر بزه­ دیده از راه دیگری وجود داشته باشه؛ مثلا متهم بیمه نامه داشته، مقامات قضایی نمی تونن قرار وثیقه صادر کنن. اگه که مبلغ بیمه نامه –برابر مواردی که اشاره شد- کافی نباشه، قرار وثیقه صادر می­ شه اما مبلغ بیمه ­نامه در میزان وثیقه موردنیاز دید می­ شه. مثلا اگه بیمه­ نامه ی متهم تا مبلغ صد میلیون تومن رو پوشش می­ بده و ضرر متهم صدوپنجاه میلیون حدس زده می ­شه، تنها واسه پنجاه میلیون از متهم وثیقه اخذ میشه.

مطالب این مقاله با استفاده از کتاب «آیین قضاوت کیفری» تألیف دکتر علی خالقی نوشتن شده.


قرار بازداشت موقت چیه و در چه شرایطی صادر می شه؟

در خیلی موارد، هنگامی که شخصی به اتهام جرمی در دادسرا و کلانتری حاضر می شه واسه اون قرار بازداشت موقت صادر می شه. اما این سوال پیش میاد که قرار بازداشت موقت باید در چه شرایطی صادر شه و مقامات قضایی می تونن در هر زمانی که تشخیص دن، قرار بازداشت رو صادر کنن؟ در این مقاله ما رو همراهی کنین تا شما رو با بازداشت موقت و چگونگی شرایط ارسال اون آشنا کنیم.

 

قرار بازداشت موقت

کلا، هنگامی که پرونده ای تحت رسیدگی قرار میگیره، به خاطر دسترسی به متهم و تضمین حضور اون در منبع رسیدگی و جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن اون، بازپرس که ً وظیفه تحقیقات مقدماتی پرونده رو برعهده داره، قرار تأمین کیفری صادر می کنه. قرارهای تأمین کیفری ۹ مورد هستن که عبارت ان از:

 • التزام به حضور با قول شرف؛
 • التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛
 • التزام به نبود خروج از بخش ی قضایی با قول شرف؛
 • التزام به نبود خروج از بخش ی قضایی با تعیین وجه التزام؛
 • التزام به معرفی نوبه ای خود به شکل هفتگی یا ماهانه به منبع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛
 • التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق اونا از طرف سازمان مربوط؛
 • التزام به نبود خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از راه نظارت با لوازم الکترونیکی یا بی نظارت با این لوازم؛
 • اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛
 • اخذ وثیقه مثل وجه نقد، ضمانت نامه ی بانکی، ثروث منقول یا غیرمنقول؛
 • بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

آخرین قرار و شدیدترین اون، قرار بازداشت موقته که آخرین انتخاب بازپرس حساب می شه، پس به دلیل شدت اون باید درمورد جرایم خاص و تحت شرایط خاصی صادر شه. پس بازپرس نمیتونه به عنوان اولین انتخاب، اونو استفاده کنه و به محض حضور متهم با این ادعا که اون ممکنه فرار کنه، واسه اون قرار بازداشت صادر کنه.

موارد ارسال قرار بازداشت موقت

ارسال قرار بازداشت موقت در همه جرایم ممکن نیس، با توجه به سخت گیری این قرار، در جرایمی صادر می شه که اهمیت بیشتری دارن. این جرایم عبارت ان از:

 1. جرایمی که مجازات قانونی اونا سلب زندگی (اعدام یا قصاص نفس)، حبس ابد یا قطع عضو (مجازات جرایم محاربه و سرقت حدی) و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمی که میزان دیه ی اونا یک سوم دیه ی کامل یا بیشتر از اینه (ضرب و زخم و قطع عضو)؛
 2. جرایم تعزیری درجه ۱،۲،۳،۴(جرایمی که مجازات اونا حبس بیشتر از پنج سال، جزای نقدی بیشتر از ۱۸ میلیون، جدایی دائم از خدمت، مصادره ی اموال و انحلال شخص حقوقیه)؛
 3. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور (جرایم ذکرشده در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) که مجازات قانونی اونا درجه پنج و بالاتره؛
 4. ایجاد مزاحمت و آزارواذیت بانوان و کودکان، خودنمایی، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت واسه افراد که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شه.
 5. سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول درصورتی که مشمول مورد ب نباشه و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب هر کدوم از جرایم نامبرده باشه.

البته لازم به ذکره در این جرایم هم بازپرس اختیار ارسال قرار بازداشت موقت داره، یعنی اجباری در این مورد وجود نداره و انتخاب بازداشت موقت به عنوان قرار تأمین کیفری بستگی به نظر خود اون داره.

شرایط ارسال قرار بازداشت موقت

علاوه بر اینکه واسه مجاز شدن ارسال قرار بازداشت موقت، باید جرایم نامبرده رخ دن، وجود شرایطی هم لازمه تا ضرورت ارسال سخت گیرترین قرار تأمین کیفری رو توجیه کنه. این شرایط عبارت ان از:

 1. بازپرس تشخیص بده که آزاد بودن متهم موجب می شه اون آثار و دلایل جرم رو ازبین ببره یا با متهمان دیگر و شهود و مطلعان تبانی کنه یا باعث شه شهود از شهادت دادن صرف نظر کنن؛
 2. آزاد کردن اون ممکنه موجب فرار یا مخفی شدن اون شه و به راه دیگر بشه از اون جلوگیری کرد؛
 3. آزاد بودن متهم مزاحم نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جون شاکی، شهود یا خونواده اونا و خود متهم شه.

لازم به ذکره مقام قضایی که قرار بازداشت موقت رو صادر می کنه، موظفه در قرار ارسال شده ی خود همه موارد و شرایطی رو که موجب ارسال این قرار شده اشاره کنه. یعنی ارسال قرار بازداشت موقت باید مستدل باشه و دلایل ی قانونی در اون اشاره شه. در این قرار باید اشاره شه متهمی که درمورد اون قرار بازداشت موقت صادر شده، حق اعتراض به اون قرار رو داره.