بایگانی دسته: مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درمورد فرایند و ساختار

2-3 تقسیم بندی لایهها از نظر ضخامتاصولاً لایهها و پوششها از نقطه نظر ضخامت به چهار گروه تقسیم میشوند که عبارتند از:1- لایه ضخیم که ضخامت آن در محدودهی میلی متر است.2- لایه نازک که ضخامت آن در محدودهی میکرون … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد فرایند و ساختار بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد تصویر سازی و مورفولوژی

شکل 1-5تصویر (a)یک قطعه پیزوالکتریک (b)پروب (سوزن)1-8-2 میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)در این نوع میکروسکوپ از عدسیهای الکتروستاتیکی استفاده میشود که کار بزرگنمایی و تمرکز الکترونی را انجام می دهد. با توجه به شکل 1-6 در این میکروسکوپ، الکترونها از کاتد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد تصویر سازی و مورفولوژی بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد ایجاد تغییر و تصویرسازی

با تغییر پیوسته اختلاف ولتاژهای اعمال شده به پیزوالکتریک، سوزن سطح نمونه را جاروب میکند و با مکانیزم یاد شده موقعیت تک تک نقاط سطح معین میشود و نتیجه در نمایشگر یک کامپیوتر، بصورت یک سطح سه بعدی رسم میشود. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد ایجاد تغییر و تصویرسازی بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد محدودیتها و دینامیکی

استفادههای عمومی1- تصویرگرفتن از سطوح در بزرگنمایی 10 تا 100.000برابر با قدرت تفکیک در حد 3 تا 100 نانومتر (بسته به نمونه)2- در صورت تجهیز به آشکارساز back scattered میکروسکوپها قادر به انجام امور زیر خواهند بود:a) مشاهده مرزدانه، در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد محدودیتها و دینامیکی بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد عوامل محیطی و بر مبنای

در ضمن برای مطالعه ریزساختارها، نیاز بیشتری به ابزارهای شناسایی و آنالیز وجود دارد. در ریزساختار یا ساختار میکروسکوپی مواد، باید نوع فازها، شکل، اندازه، مقدار و توزیع آنها را بررسی کرد. در ادامه با توجه به اهمیت دستگاهها و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد عوامل محیطی و بر مبنای بسته هستند

پایان نامه ارشد درمورد رسوب گذاری و آسیب دیدگی

شکل 1-2 انواع شکلهای سوزن شامل نوک تخت، نوک کروی، نوک T شکل و نوک تیزسوزنهای T شکل برای نقشهبرداری و آشکارسازی فرورفتگیهای موجود در بخشهای دیواره مانند سطح نمونه به کار میروند. این در حالی است که سوزنهای نوک … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درمورد رسوب گذاری و آسیب دیدگی بسته هستند

پایان نامه درباره تصویر استفاده و پردازش تصویر

4): به محلول زرد رنگ میزان 240 آمونیاک 085/0 مولار ( ) اضافه کرده رنگ محلول بنفش خواهد شد. یک عدد مگنتور در محلول روی هود در دمای 50 (حدودا 30 دقیقه) توسط استایر( ) با تعداد دور 4 تا … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره تصویر استفاده و پردازش تصویر بسته هستند

پایان نامه درباره بهترین روش و نقطه مرکز

جهت مقایسه نمایش صحیح از نحوهی تغییرات دادههای حاصل از اعمال تبدیلات موجک میبایست از نمودارهای تحلیلی مناسب استفاده نمود. 4-2-7 معرفی نمودارهانمودار انباشته (Stack Chart) :((از این نمودار برای نشان دادن اثر عنصرهای دادههای متعدد بر روی یک عنصر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره بهترین روش و نقطه مرکز بسته هستند

پایان نامه درباره تبدیل فوریه و تبدیل موجک

که در آن f , c به ترتیب تابع سیگنال و ضرایب موجک اند و موجک مادر است. از حاصلضرب ضرایب موجک در توابع موجک (مقیاسشده و انتقالیافته در زمان)، موجکهای تشکیل دهنده سیگنال (یا توابع پایه) حاصل میشوند. تبدیل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره تبدیل فوریه و تبدیل موجک بسته هستند

پایان نامه درباره تبدیل فوریه و تبدیل موجک

شکل3-9 مرحله چهارم تبدیل موجک پیوسته[18].5 – مراحل 1 تا 4 را برای تمام مقیاسها تکرار میکنیم.3-2-2 تبدیل موجک گسستهDWT تبدیل موجک گسسته سیگنال ورودی را با استفادهی مولفههای فرکانس از یک سری فیلترهای عبوری بالا گذر و پائین گذر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره تبدیل فوریه و تبدیل موجک بسته هستند