بایگانی دسته: مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره پایداری و مطالعه

در دیفرکتوگرام SPU خالص در شکل 3-14، پیک پهن در °30-°15 ظاهر شده است که میتواند نشاندهندهی آمورف بودن و علامتی مشخص برای این پلیمر بشمار آید. در هر دو دیفرکتوگرام نانوآمیزههای SPU/TiO2 و SPU/TiO2-MDI، پیکهای تیز روی زمینهی پهن … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درباره پایداری و مطالعه بسته هستند

پایان نامه ارشد درباره طول موج و شیمیایی

شکل 2-1 طیف FT-IR (الف) TiO2، (ب) پلییورتان و (ج) پلییورتان/ TiO2به منظور وجود گروههای هیدروکسیل روی سطح نانوذرههای TiO2، نانوذرهها تمایل به انباشتگی شدید در حلال آلی و ماتریکس پلیمری دارند که در سال 2011 ملاکپور و همکارش از … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درباره طول موج و شیمیایی بسته هستند

پایان نامه ارشد درباره میزان سازگاری و تأثیرپذیری

سازگاری عبارتست فرایندی که در آن مورفولژی فازها و نواحی بین سطحی آنها توسط روشهای فیزیکی یا شیمیایی بهبود یابد. معمولا در نتیجه سازگاری نیروی کشش بین سطحی کاهش یافته، اندازه فاز توزیع شده کوچکتر می گردد، چسبندگی فازها بیشتر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درباره میزان سازگاری و تأثیرپذیری بسته هستند

پایان نامه ارشد درباره زیست محیطی و ارتباطات

همجنین به منظور مطالعه رفتار حرارتی تیتانیومدیاکسید، ترموگرام حاصل از TGA مورد مطالعه قرار گرفته است، شکل 1-3. شکل 1- 3 ترموگرام TGA تیتانیومدیاکسید. XRD نیز به منظور مطالعهی میزان بلورینگی نانوذرههای تیتانیومدیاکسید، بهره گرفته شده است، شکل 1-4. شکل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درباره زیست محیطی و ارتباطات بسته هستند

پایان نامه ارشد درباره مورفولوژی و شیمیایی

شکل 1-7 نانو کامپوزیت های زمینه پلیمری حاوی نانو لایهبا افزودن ذرات نانو متری خاک رس به لاستیک خودرو ی سواری ، علاوه بر افزایش استحکام میکانیکی و مقاومت لاستیک در برابر سایش ، قابلیت اشتعال لاستیک به طور چشمگیری … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درباره مورفولوژی و شیمیایی بسته هستند

پایان نامه ارشد درباره کشورهای توسعه یافته و رشد اقتصادی

PPDI Para- PhenyieneDiisocyanateجدول 1-1 دی ایزوسیاناهای مهم صنعتی1- 5- پلی الها دو نوع پلی ال مختلف شامل پلی استر و پلی اتر در تولید انواع پلی یورتان ها به میزان زیادی به کار می روند و نوع پلی ال انتخاب … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درباره کشورهای توسعه یافته و رشد اقتصادی بسته هستند

پایان نامه ارشد درباره آلودگی هوا و پایداری

امروزه استفاده از پلیمرها به اندازهای رایج شده که میتوان گفت بدون استفاده از آنها بسیاری از نیازهای روزمره ما مختل خواهد شد. هنگامی که ترکیبات آلی در دمای بالا حرارت داده میشوند، به تشکیل ترکیبات آروماتیک تمایل پیدا میکنند. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درباره آلودگی هوا و پایداری بسته هستند

پایان نامه ارشد درباره شیمیایی و سازگاری

1-2- نانو کامپوزیت ها ……………………………………………………………………………………………………………………..8 1-2-1- خواص و کاربرد نانو کامپوزیت های زمینه پلیمری……………………………………………………………………………………….10 1-2-1-1-انواع نانو کامپوزیت های زمینه پلیمری…………………………………………………………………………………………………….11 1-2-1-1-1-حاوی نانو ذرات …………………………………………………………………………………………………………………………….11 1-2-1-1-2- حاوی نانو لایه……………………………………………………………………………………………………………………………….12 1-2-1-1-3-حاوی نانو الیاف کربنی…………………………………………………………………………………………………………………….131-3- پلی یورتان ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………14 1- 3-1- شیمی پلی یورتان … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درباره شیمیایی و سازگاری بسته هستند

پایان نامه ارشد درباره فهرست شکل ها و ساختار

4-1-2- آنالیز XRD…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 414-1-3- آنالیز TGA…………………………………………………………………………………………………………………………………………….43 4-2- تهیهی نانوآمیزههای TiO2/SPU و SPU/TiO2-MDI…………………………………………………………………………………….444-2-1- آنالیز FT-IR ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….464-2-2- آنالیز XRD…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….494-2-3- آنالیزهای TGA و DTA…………………………………………………………………………………………………………………………..514-3- نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………53منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64فهرست جداولعنوان صفحهجدول 1-1 دی ایزو سیاناتهای مهم صنعتی………………………………………………………………………………………………………………….17جدول 4-1 پیکهای شاخص FT-IR الاستومر SPU……………………………………………………………………………………………………44فهرست شکل هاعنوان صفحهشکل 1-1 … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درباره فهرست شکل ها و ساختار بسته هستند

پایان نامه ارشد درباره امام رضا (ع) و پایان نامه

December 2013 با سپاس از سه وجود مقدس …. آنانان که ناتوان شدند که ما به توانایی برسیم موهایشان سفید شد تا ما رو سفید شویم و عاشقانه سوختند تا گرما بخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند ….پدرانمان مادرانمان … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد درباره امام رضا (ع) و پایان نامه بسته هستند