بایگانی نویسنده: admin2

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، تجدیدنظرخواهی، اعتبار امر مختوم

تعقیب، موقوفی تعقیب است. (البته لازم به ذکر است در اعاده دادرسی به استناد ماده ۱۸ اصلاحی مطلق آراء اعم از احکام محکومیت و برائت و قرارهای نهایی منع و موقوفی تعقیب تحت شرایطی مشمول اعاده دادرسی می‌شوند). پ) اشخاصی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، دادرسی مدنی، دادرسی کیفری

حکم خاصی را بیان نکرده است. در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ و با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ماده ۱۸ این قانون شعبی از دیوان عالی کشور که شعب تشخیص نامیده می‌شوند، جهت رسیدگی به اعاده دادرسی تأسیس گردید. تغییر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دادگستری، دیوان عالی کشور، دادرسی کیفری

اسنادی در دست است که طرز اعاده دادرسی در آن دوره را کاملاً روشن می‌نمایند. هر چند گفته شده است که حقوق دوره ساسانیان از مذهب اقتباس شده و رؤسای مذهبی مقرراتی برای رسیدگی به امور کشور وضع نموده بودند. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، قانون مجازات، مجازات اسلامی، امور حکمی

این‌چنین تبیین گردیده: «اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص اشتباه موضوعی است و نه حکمی، زیرا این اشتباه نشأت گرفته از تفسیر قانون به وسیله قاضی است و در تفسیر قانون هرگاه اشتباه به موضوع برگشت نماید اشتباه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اجرای عدالت، اعتبار امر مختوم

رسیدگی نشده باشد اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد..»۲۰. ۲-۳- تعریف مبانی و پیشینه اعاده دادرسی ۲-۳-۱- تعریف اعاده دادرسی اعاده دادرسی یک عبارت دو ترکیبی است که از دو کلمه اعاده به معنی «باز … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، اعتبار امر مختوم

مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود». تبصره ۵- «آرائی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه ارشد درباره تجدیدنظرخواهی، اثر انتقالی، اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور

رسیدگی به اعتراض مورد تأیید قرار گرفته، از مصادیق ماده ۱۸ اصلاحی می‌باشند. ۲-۲- طرق اعتراض نسبت به آراء در قوانین آئین دادرسی در امور مدنی و کیفری دو طریق اعتراض به منظور تجدید نظر از آراء پیش‌بینی شده است. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مجازات، مجازات اسلامی، اعاده دادرسی، دادگستری

قانون به طریق مقرر در آن قوانین آیا بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با تصویب بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری نسخ گردیده است یا خیر؟ در خصوص موضوع مورد پرسش دو نظریه از … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: