دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت قراردادی

توزیعی.بر این اساس مسئولیت مدنی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:مسئولیت قراردادیمسئولیت غیرقراردادیمسئولیت قراردادی زمانی تحقق می‌یابد که متعهد به تعهد خویش عمل نکند و منجر به زیان... ادامه

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد قاعده ی لاضرر

آن مقدار باقی مانده فاقد هر گونه ارزش شده یا مقدار باقی مانده به قدری کاهش ارزش پیدا نموده که در حکم تلف می باشد در این صورت شرکت هواپیمایی باید بابت چنین زیانی قیمت کل محموله را به... ادامه

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد شرکت های هواپیمایی

این ماده به نظر می رسدکه مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل ایران همان مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در پیمان ورشو، یعنی همان نظریه فرض تقصیر می باشدلازم به ذکر است که در قوانین ایران در... ادامه

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد شرکت های هواپیمایی

دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت... ادامه

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد نظام بین الملل

می گیرد . رسیدگی به اتهام مربوطه در خصوص وقوع سانحه مرگبار هوایی بنابر عنوان خاص کیفری در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان است و در خصوص جرایم مرتبط باسوانح هوایی که مجازات آن شدید... ادامه

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد حمل و نقل هوایی

اختیارات موسسات حمل و نقل با توجه به انتظارات امروزی مسافران ؛شاهد رفاه و امنیت خاطر بیشتر مسافران در سفرهای هوایی باشیم . مبحث سوم: مقررات ایرانی حاکم بر حمل و نقل هواییدر این... ادامه

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد حمل ونقل هوایی

اصلاحی یا تکمیلی مزبور به سان خود کنوانسیون مقبولیت عمومی نیافتند چنانکه برخی از کشورها عضو متن اصلی کنوانسیون بودند وبعضی دیگر عضو فلان پروتکل که برخی از مقررات متن اصلی را اصلاح... ادامه

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد پروتکل الحاقی

م مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی با گذشت زمان بود که یکی از کشورهایی که مخالف شدید خود را اعلام نمود ایالات متحده آمریکا بود که کمیته متخصصان می بایست تجدیدنظری در خصوص میزان مسئولیت... ادامه

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد حمل و نقل هوایی

اختیاراست .3 تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی 1) مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبۀ شخصی دارد ولی مسئولیت مدنی چهرۀای اجتماعی دارد و تا خطائی در بیرون سر نزند مسئولیتی... ادامه

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد قاعده ی لاضرر

آن مقدار باقی مانده فاقد هر گونه ارزش شده یا مقدار باقی مانده به قدری کاهش ارزش پیدا نموده که در حکم تلف می باشد در این صورت شرکت هواپیمایی باید بابت چنین زیانی قیمت کل محموله را به... ادامه