منابع عزت نفس چیست؟

دانلود پایان نامه

منابع عزت نفس چیست؟

عزت نفس منابع فراوانی دارد که به طور اختصار به چند مورد اشاره می‌شود:

  • پذیرش خود و دیگران.
  • آرامش بیشتر در زندگی.
  • مثبت بودن و احساس شادی کردن.
  • اشتیاق به داشتن مسئولیت بیشتر و احساس کنترل افزون‌تر بر زندگی و داشتن استقلال و راحتی.
  • توجه بهتر به دیگران و احساس راحتی در موقعیت‌های اجتماعی.
  • احساس متعادل بودن.
  • اتکا به خود و خلاقیت بیشتر و وابسته نشدن به عقاید و تأیید دیگران.
  • بهبود ظاهر و احساس «سرزندگی».
  • آمادگی بیشتر برای دریافت محبت و محبت کردن.

10-ملایم تر بودن با خود و دیگران و توانایی ریسک پذیری و آماده بودن برای تغییر.

11-توانایی تبریک گفتن به دیگران به علت موفقیت‌هایشان، بدون هیچ گونه حسادت.

12-اطمینان داشتن به خود در همه فعالیت‌ها و مسئولیت پذیری.

13-تمایل داشتن به این که مشکلات زندگی را با دیگران به طور صریح در میان گذاشته و چاره اندیشی کردن.

14-توانایی بیان صادقانه نارسایی‌هایی که در کارهای انجام شده ممکن است باشد.

15-امید و اشتیاق و علاقه بیشتر برای زندگی سالم (امیر حسینی، 1383).

 

 

 

INLINE  وقف پول از دیدگاه فقهای امامیه