خصوصیات افراد با شخصیت سالم

خصوصیات افراد با شخصیت سالم
– می‏تونه و می‏خواهد مناسب سن خود مسئولیت‏هایی رو به عهده بگیره.
– از تجربه‏های موفقش لذت می‏بره.
– علاقمنده مسئولیت‏های نقش‏های خود رو در زندگی قبول کنه.
– به مسائل و مشکلاتی که لازمه حل هستن می‏تازد.
– از برطرف کردن مشکلات خوشبختی لذت می‏بره.
– با دست کم نگرانی، اختلاف و اندرزجویی تصمیم می‏گیرد.
– برسر انتخابش می‏ایستد مگه این که قانع شه که انتخابش نادرست بوده.
– از پیشرفت‏های واقعی بیشتر از پیشرفت‏های خیالی رضایت داره.
– می‏تونه ‏تفکر رو به عنوان دستور کار، به وسیله عقب انداختن کار یا فرار از کار به‏کار ببره.
– به جای توجیه شکست‏ها از آن‏ها یاد می‏گیرد.
– موفقیت‏هاش رو بزرگ جلوه نمی‏بده یا اون‏ها رو به بخش‏های نامربوط شامل نمی‏کنه.
– می‏دونه هنگام کارکردن چیجوری کار کنه و موقع بازی کردن چیجوری بازی کنه.
– می‏تونه به موقعیت‏های مضر ((نه)) بگه.
– می‏تونه به موقعیت‏هایی که آخر سرً به اون کمک می‏کنه ((آری)) بگه.
– می‏تونه وقتی‏که به حقوقش تجاوز می‏شه مستقیماً اعلام خشم کنه.
– می‏تونه مستقیماً و با اندازه و نوع خاص، مهربونی کنه.
– می‏تونه درد و شکست هیجانی رو در صورت ضرورت‏تحمل کنه.
– می‏تونه با مشکلات مواجه شدن شه و با اون‏ها کنار آید.
– می‏تونه انرژی خود رو روی هدف مهم متمرکز کنه (شعاری نژاد، 1373).